Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ordlista - Yrkesutbildning

Lärlingsutbildning (lärling)

Med lärlingsutbildning avses de former av grundläggande yrkesutbildning som formellt kombinerar och alternerar mellan företagsbaserad utbildning (perioder av praktisk arbetslivserfarenhet på en arbetsplats) och skolbaserad utbildning (perioder av teoretisk/praktisk utbildning på en skola eller ett utbildningscenter) och som, om det genomförs framgångsrikt, leder till nationellt erkända grundläggande yrkesutbildningskvalifikationer.

Den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet)

Referensverktyg för beslutsfattare baserat på en kvalitetscykel i fyra steg som omfattar fastställande av mål och planering, genomförande, utvärdering och granskning. Den påverkar inte de nationella förvaltningarnas självständighet, utan är ett frivilligt system som kan användas av myndigheter och andra organ som arbetar med kvalitetssäkring.

Yrkestävlingar

Internationella branschspecifika evenemang där yrkesstuderande ger prov på sina färdigheter genom att tävla mot varandra. Syftet är att främja, erkänna och utbyta erfarenhet, praktisk kunskap och teknisk innovation inom yrkesutbildningen. Evenemangen anordnas genom nära samarbete mellan företag, yrkesutbildningsanordnare, handelskammare och andra relevanta intressenter och syftar till att förbättra attraktivitet och spetskompetens inom yrkesutbildning.

Yrkesutbildning

Utbildning som ska ge deltagarna kunskaper, praktiskt kunnande, färdigheter och/eller kompetenser som krävs i vissa yrken eller mer allmänt på arbetsmarknaden. I Erasmus+ kan projekt som inriktas på yrkesinriktad grundläggande utbildning och fortbildning beviljas bidrag inom de insatser som gäller yrkesutbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande

Förvärvande av kunskap och färdigheter genom att man utför – och reflekterar över – uppgifter i ett yrkessammanhang, antingen på arbetsplatsen (t.ex. varvad utbildning) eller i en yrkesutbildningsinstitution.