Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Sąvokų žodynas - Profesinis mokymas

Pameistrystė (pameistrys)

Pameistryste laikomas tam tikrų formų pirminis profesinis rengimas, kai mokymas įmonėje (praktinės darbo patirties darbo vietoje laikotarpiai) oficialiai derinamas ir kaitaliojamas su mokymu mokykloje (teorinio ir praktinio mokymo laikotarpiais mokykloje arba mokymo centre), ir jį sėkmingai užbaigus suteikiama nacionaliniu mastu pripažįstama pirminio profesinio mokymo kvalifikacija.

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET)

Orientacinė politikos formuotojams skirta priemonė, pagrįsta keturių etapų kokybės užtikrinimo ciklu, kurį sudaro tikslų nustatymas ir planavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir peržiūra. Ja paisoma nacionalinių vyriausybių autonomijos ir tai yra savanoriška sistema, skirta naudoti valdžios institucijoms ir kitoms įstaigoms, prisidedančioms prie kokybės užtikrinimo.

Įgūdžių konkursai

Tarptautiniai sektoriniai renginiai, kuriuose, siekiant propaguoti ir pripažinti profesinį mokymą ir dalytis žiniomis, praktine patirtimi ir technologinėmis inovacijomis, profesinių mokyklų mokiniai varžosi demonstruodami savo įgūdžius. Tokie renginiai – verslo, profesinio mokymo paslaugų teikėjų, prekybos rūmų ir kitų suinteresuotųjų subjektų, siekiančių didinti profesinio mokymo patrauklumą ir meistriškumą, glaudaus bendradarbiavimo rezultatas.

Profesinis mokymas

Mokymas ir rengimas, kuriuo siekiama padėti žmonėms įgyti žinių, praktinės patirties, įgūdžių ir (arba) gebėjimų, kurių reikia konkrečiose profesijose arba darbo rinkoje apskritai. Programoje „Erasmus+“ projektai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pirminiam arba tęstiniam profesiniam mokymui gali būti įgyvendinami pagal profesinio mokymo srities veiksmus.

Mokymasis darbo vietoje

Žinių ir įgūdžių įgijimas atliekant (ir apmąstant) užduotis profesinėje erdvėje – darbo vietoje (pavyzdžiui, pakaitinis mokymasis) arba profesinio mokymo įstaigoje.