Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pojmovnik - Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje1

Naukovanje (Naučnik)2

Ne dovodeći u pitanje nacionalnu terminologiju, naukovanje se smatra formalnim programom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja:

  1. koji povezuje učenje u ustanovama za obrazovanje ili osposobljavanje s opsežnim učenjem kroz rad u poduzeću i na drugom radnom mjestu
  2. na temelju kojeg se stječu nacionalno priznate kvalifikacije
  3. koji se temelji na ugovoru kojim se definiraju prava i obveze naučnika, poslodavaca i, prema potrebi, ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i
  4. koji uključuje plaćanje ili drugu naknadu koja se isplaćuje naučniku za komponentu temeljenu na radu.

EQAVET (Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)

Referentni instrument za oblikovatelje politika koji se temelji na ciklusu kvalitete od četiri faze koji uključuje utvrđivanje ciljeva i planiranje, provedbu, vrednovanje i reviziju. To je sustav kojim se poštuje neovisnost nacionalnih vlada i koji javna i druga tijela uključena u osiguravanje kvalitete koriste na dobrovoljnoj osnovi.

Strukovna natjecanja u vještinama

Međunarodna sektorska natjecanja u kojima je demonstracija vještina polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) presudna za promicanje, priznavanje i razmjenu iskustava, umijeća i tehnoloških inovacija u SOO-u. Ta događanja proizlaze iz bliske suradnje poduzeća, pružatelja SOO-a, gospodarskih komora i drugih relevantnih dionika kako bi se povećala privlačnost i izvrsnost u SOO-u i stvorili globalni standardi osposobljavanja i sustava ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima te utjecalo na industriju, državne uprave i nastavno osoblje kroz suradnju i istraživanje.

Svrha je natjecanja u vještinama povećati prepoznatljivost kvalificiranih osoba i pokazati koliko su vještine važne u postizanju gospodarskog rasta i osobnog uspjeha. Namijenjena su tome da kroz natjecanja i promocije potaknu mlade osobe na usvajanje vještina i težnju izvrsnosti.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje smatra se obrazovanjem i osposobljavanjem čiji je cilj polaznicima pružiti teorijsko i praktično znanje, vještine i/ili kompetencije potrebne za određena zanimanja ili općenito na tržištu rada. Može se odvijati u formalnom i neformalnom okruženju, na svim razinama Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF), uključujući tercijarnu, ako je primjenjivo. U okviru programa Erasmus+ su za aktivnosti u području SOO-a prihvatljivi projekti usmjereni na početno ili trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Učenik strukovne škole

Osoba upisana u program početnog ili trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ili osoba koja je nedavno završila tu školu ili stekla kvalifikaciju iz takvog programa.

Učenje kroz rad

Stjecanje znanja i vještina obavljanjem zadaća – i razmišljanjem o njima – u kontekstu struke, na radnom mjestu (kao što je naizmjenično osposobljavanje) ili u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Tagged in:  Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO