Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Pojmovnik - Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Naukovanje (Naučnik)

Programi naukovanja su oblici početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojima se osposobljavanje u poduzeću (razdoblja praktičnog radnog iskustva na radnom mjestu) formalno kombinira i izmjenjuje s obrazovanjem u školama (razdoblja teorijskog/praktičnog obrazovanja u školi ili centru za osposobljavanje), čiji uspješni završetak donosi kvalifikacije početnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje su priznate na nacionalnoj razini.

EQAVET (Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju)

Referentni instrument za oblikovatelje politika koji se temelji na ciklusu kvalitete od četiri faze koji uključuje utvrđivanje ciljeva i planiranje, provedbu, vrednovanje i reviziju. To je sustav kojim se poštuje neovisnost nacionalnih vlada i koji javna i druga tijela uključena u osiguravanje kvalitete koriste na dobrovoljnoj osnovi.

Natjecanja u vještinama

Međunarodna strukovna natjecanja u kojima je demonstracija vještina polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) presudna za promicanje, priznavanje i razmjenu iskustava, umijeća i tehnoloških inovacija u SOO-u. Ta su događanja rezultat bliske suradnje poduzeća, pružatelja SOO-a, gospodarskih komora i drugih relevantnih dionika s ciljem povećanja privlačnosti i izvrsnosti u SOO-u.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)

Obrazovanje i osposobljavanje čiji je cilj polaznicima pružiti teorijsko i praktično znanje, vještine i/ili kompetencije potrebne za određena zanimanja ili općenito na tržištu rada. U okviru programa Erasmus+ su za aktivnosti u području SOO-a prihvatljivi projekti usmjereni na početno ili trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Učenje kroz rad

Stjecanje znanja i vještina obavljanjem zadaća – i razmišljanjem o njima – u kontekstu struke, na radnom mjestu (kao što je naizmjenično osposobljavanje) ili u ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.