Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hur söker jag?

<p>Erasmus+ erbjuder olika möjligheter för organisationer och enskilda deltagare. Hur du gör för att söka beror på vilken del av programmet det gäller. Här kan du läsa mer: </p>

Innan du söker 

Ansökningsomgång

Varje år utlyses en ansökningsomgång som beskriver de bidrag som organisationer och enskilda deltagare kan söka för projekt och utbyten inom utbildning, ungdomsverksamhet och idrott. I meddelandet om ansökningsomgången kan du läsa om programmets mål, de olika insatserna, villkor för att få delta, budget, projektens längd och tidsfrister för att söka. Läs om den senaste ansökningsomgången. Dessutom finns det särskilda ansökningsomgångar som utlyses av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea).

Programhandledning

I programhandledningen för Erasmus+ finns allt du behöver veta om villkoren och kraven för de olika insatserna. Du kan läsa den direkt på nätet eller hämta den som pdf. 

Vem får delta?

Erasmus+ är öppet för många olika typer av deltagare och organisationer. Vem som får delta varierar mellan olika projekt och länder. Det finns två typer av länder: 

  • Programländer – kan delta fullt ut i alla Erasmusprojekt
  • Partnerländer – kan delta i vissa projekt och på särskilda villkor

Mer information om vilka länder som får delta finns i programhandledningen

Registrera din organisation 

Innan du kan registrera din organisation måste du skaffa ett EU Login-konto. EU Login (tidigare Ecas) är kommissionens autentiseringstjänst som används för flera olika system. 

Var du ska registrera organisationen beror på om insatsen som ansökan gäller sköts av genomförandeorganet Eacea eller de nationella programkontoren

Läs mer om hur du registrerar din organisation 

Om du vill ansöka som enskild deltagare måste du gå via din organisation, t.ex. ditt universitet.

Vem ansvarar för Erasmus+?

Erasmus+ förvaltas av EU-kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), programländernas nationella programkontor och Erasmuskontoren i vissa partnerländer.

Centraliserade insatser samordnas på EU-nivå av kommissionen och dess genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) i Bryssel. Det rör sig om större och mer strategiska projekt för att hantera särskilda frågor i hela Europa.

Decentraliserade insatser sköts av de nationella programkontoren i programländerna eller Erasmuskontoren i länder utanför EU. De flesta projekten är nationella, regionala eller lokala och handlar främst om utbyten mellan olika länder. 

Läs mer om hur Erasmus+ förvaltas 

Vad kan jag göra?

Enskilda deltagare

Erasmus+ har något att erbjuda människor i alla åldrar och hjälper dig att utveckla och sprida dina kunskaper och erfarenheter vid institutioner och organisationer i olika länder. Läs om vilka möjligheter som finns för enskilda deltagare som studenter, praktikanter, lärare och annan personal, ungdomsledare med flera. 

Organisationer

Erasmus+ har något att erbjuda många olika organisationer och riktar sig till bland annat universitet, skolor och andra utbildningsanordnare, tankesmedjor, forskningsinstitut och privata företag. Hitta möjligheter för organisationer 

Hur söker man bidrag?

Du måste fylla i ett särskilt ansökningsformulär, beroende på vilken del av programmet det gäller.

För det mesta är det ett webbformulär. Följ vår vägledning steg för steg som förklarar hur du fyller i formuläret. 

För decentraliserade insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ska du använda Erasmus+ ansökningsportal.

För centraliserade insatser som förvaltas av genomförandeorganet Eacea får du information om ansökningsformulär och urvalsförfarande på Eaceas webbplats.

Efter ansökan

Läs mer om hur din ansökan kontrolleras och bedöms i del C av programhandledningen – information till sökande.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens