Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hur söker jag?

På den här sidan finns tips för organisationer som vill söka bidrag och lämna projektförslag inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Om du i stället vill ansöka för egen del ska du gå till sidan Så deltar du.

Läs om kriterierna i programhandledningen

Din ansökan kommer att utvärderas enligt de kriterier som beskrivs i programhandledningen.

Kolla därför upp vad som gäller för din ansökan, bland annat avsnitten om specifika insatser och övrig information till sökande.

Ansökningsformulär

Du måste fylla i ett särskilt ansökningsformulär, beroende på vilken del av programmet det gäller.

För decentraliserade insatser som förvaltas av de nationella programkontoren ansöker du via sidan för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

För centraliserade insatser som förvaltas av genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) ska du gå till Eaceas webbsida om hur du söker bidrag.

Vem sköter vad?

Ta reda på vilka insatser som sköts av det nationella programkontoret och vilka som sköts av Eacea.

Vem sköter vad och vart skickar jag ansökan?

Kom ihåg

Se till att du har registrerat din organisation innan du börjar fylla i ansökan.

Så registrerar du din organisation

Ansök tillsammans med en projektpartner

Om du vill hitta en samarbetspartner för ditt projekt kan du använda sökfunktionen på portalen för bidrag och upphandling.

Hitta en samarbetspartner

När du har sökt

Läs om vad som händer sen: