Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Del D – Ordlista

Följande avsnitt innehåller definitioner av viktiga begrepp och vanliga termer som används inom programmet Erasmus+. Ordlistan är indelad i flera avsnitt med termer i alfabetisk ordning. Det första avsnittet innehåller termer som är gemensamma för alla områden, medan de andra avsnitten innehåller särskilda begrepp som endast avser respektive.