Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Del D – Ordlista

Följande avsnitt innehåller definitioner av viktiga begrepp och vanliga termer som används inom programmet Erasmus+. Ordlistan är indelad i flera avsnitt med termer i alfabetisk ordning. Det första avsnittet innehåller termer som är gemensamma för alla områden, medan de andra avsnitten innehåller särskilda begrepp som endast avser respektive område.

  • Gemensamma termer
  • Högre utbildning
  • Yrkesutbildning
  • Vuxenutbildning
  • Ungdom