Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Γλωσσαριο Ορων - Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση

Για τη λοιπή ορολογία στον τομέα της ΕΕΚ, μπορείτε να συμβουλευτείτε την επίσημη έκδοση του Cedefop:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf 

Μαθητεία (μαθητευόμενος) 1

Με την επιφύλαξη της εθνικής ορολογίας, ως μαθητεία νοούνται τα επίσημα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία:

  1. συνδυάζουν μάθηση σε ιδρύματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης με σημαντικό βαθμό μάθησης που βασίζεται στην εργασία σε εταιρείες και άλλους χώρους εργασίας,
  2. οδηγούν σε εθνικώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,
  3. βασίζονται σε συμφωνία που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του ιδρύματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και
  4. συμπεριλαμβάνουν πληρωμή ή άλλη αποζημίωση στον μαθητευόμενο για τη συνιστώσα που βασίζεται στην εργασία.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)

Εργαλείο αναφοράς για τους φορείς χάραξης πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε έναν κύκλο ποιότητας τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει τον καθορισμό και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των στόχων. Σέβεται την αυτονομία των εθνικών κυβερνήσεων και αποτελεί σύστημα προαιρετικής εφαρμογής, το οποίο χρησιμοποιείται από τις δημόσιες αρχές και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.

Διαγωνισμοί δεξιοτήτων ΕΕΚ

Διεθνείς τομεακές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των οποίων η διαγωνιστική επίδειξη δεξιοτήτων από σπουδαστές ΕΕΚ είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση, την αναγνώριση και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών στην ΕΕΚ. Οι εκδηλώσεις είναι προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, παρόχων ΕΕΚ, εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ, τη δημιουργία παγκόσμιων προτύπων κατάρτισης και συστημάτων συγκριτικής αξιολόγησης και την άσκηση επιρροής στη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τους παιδαγωγούς μέσω της συνεργασίας και της έρευνας.

Σκοπό των διαγωνισμών δεξιοτήτων είναι να αναδείξουν το προφίλ και την αναγνώριση των ειδικευμένων ατόμων και να δείξουν πόσο σημαντικές είναι οι δεξιότητες για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και προσωπικής επιτυχίας. Σκοπός τους είναι να εμπνεύσουν τους νέους να αναπτύξουν πάθος για τις δεξιότητες και να επιδιώξουν την αριστεία, μέσω διαγωνισμών και προαγωγών.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πρέπει να νοείται ως η εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει ως στόχο να παράσχει σε νέους και ενηλίκους τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Μπορεί να παρέχεται σε τυπικό και μη τυπικό πλαίσιο, σε όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ), συμπεριλαμβανομένου του τριτοβάθμιου επιπέδου, κατά περίπτωση. Για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, σχέδια που επικεντρώνονται στην αρχική ή τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ΕΕΚ.

Εκπαιδευόμενος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)

Πρόσωπο εγγεγραμμένο σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή πρόσωπο που αποφοίτησε πρόσφατα ή απέκτησε τίτλο από τέτοιο πρόγραμμα.

Μάθηση στον χώρο εργασίας

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο —αλλά και τον δημιουργικό προβληματισμό σχετικά με τα καθήκοντα αυτά—, είτε στον χώρο εργασίας (όπως η εναλλασσόμενη κατάρτιση) ή σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Tagged in:  Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ