Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Η ιστοσελίδα αυτή δεν αντικατοπτρίζει ακόμη το περιεχόμενο του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022. Ωστόσο, μπορείτε να τηλεφορτώσετε τον πλήρη οδηγό για το 2022 σε μορφή PDF στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω της εντολής «Download» (Τηλεφόρτωση) στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας.

Γλωσσαριο Ορων - Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Μαθητεία (Μαθητευόμενος)

Ως καθεστώτα μαθητείας νοούνται τα είδη αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΑΕΕΚ) που συνδυάζουν και εναλλάσσουν επισήμως την κατάρτιση σε επιχείρηση (περίοδοι πρακτικής άσκησης σε εργασιακό περιβάλλον) με τη σχολική εκπαίδευση (περίοδοι θεωρητικής/πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολείο ή κέντρο κατάρτισης) και η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση τίτλων ΕΕΚ που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET)

Εργαλείο αναφοράς για τους φορείς χάραξης πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε έναν κύκλο ποιότητας τεσσάρων σταδίων που περιλαμβάνει τον καθορισμό και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την επανεξέταση των στόχων. Σέβεται την αυτονομία των εθνικών κυβερνήσεων και αποτελεί σύστημα προαιρετικής εφαρμογής, το οποίο χρησιμοποιείται από τις δημόσιες αρχές και τους λοιπούς φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας.

Διαγωνισμοί δεξιοτήτων

Διεθνείς τομεακές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των οποίων η διαγωνιστική επίδειξη δεξιοτήτων από σπουδαστές ΕΕΚ είναι κεντρικής σημασίας για την προώθηση, την αναγνώριση και την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών στην ΕΕΚ. Οι εκδηλώσεις είναι προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, παρόχων ΕΕΚ, εμπορικών επιμελητηρίων και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της αριστείας στην ΕΕΚ.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)

Εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει ως στόχο να παράσχει στα άτομα τις γνώσεις, την τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και/ή τις ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή στην ευρύτερη αγορά εργασίας. Για τους σκοπούς του προγράμματος Erasmus+, σχέδια που επικεντρώνονται στην αρχική ή τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ΕΕΚ.

Μάθηση στον χώρο εργασίας

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της εκτέλεσης καθηκόντων σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο —αλλά και τον δημιουργικό προβληματισμό σχετικά με τα καθήκοντα αυτά—, είτε στον χώρο εργασίας (όπως η εναλλασσόμενη κατάρτιση) ή σε ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.