Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Ordliste - Erhvervsuddannelse

Lærlingeuddannelse (lærling)

Lærlingeuddannelsesordninger skal forstås som en form for erhvervsrettet grunduddannelse, der formelt kombinerer og veksler mellem oplæring i en virksomhed (perioder med praktisk arbejdserfaring på en arbejdsplads) og skoleuddannelse (perioder med teoretisk/praktisk uddannelse på en skole eller et uddannelsescenter), og som efter vellykket afslutning munder ud i nationalt anerkendte kvalifikationer inden for erhvervsmæssig grunduddannelse.

EQAVET (Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse)

Et referenceværktøj for politiske beslutningstagere, der er baseret på en kvalitetssikringscyklus i fire faser, som omfatter målsætning & planlægning, gennemførelse, evaluering og review. Det respekterer de nationale regeringers autonomi og er et frivilligt system, der kan benyttes af offentlige myndigheder og andre organer, der beskæftiger sig med kvalitetssikring.

Fagkonkurrencer

Internationale sektorspecifikke arrangementer, hvor konkurrencer om at demonstrere færdigheder mellem lærende på erhvervsuddannelser bruges til at fremme, anerkende og udveksle erfaringer, knowhow og teknologiske innovationer inden for erhvervsuddannelse. Arrangementerne er et resultat af et tæt samarbejde mellem virksomheder, udbydere af erhvervsuddannelse, handelskamre og andre relevante interessenter og har til formål at forbedre erhvervsuddannelsernes tiltrækningskraft og kvalitet.

Erhvervsuddannelse

Undervisning, som skal give de studerende den viden og knowhow og de færdigheder og/eller kompetencer, der er nødvendige inden for bestemte erhverv eller mere generelt på arbejdsmarkedet. I forbindelse med Erasmus+ er projekter med fokus på erhvervsmæssig grund- eller videreuddannelse tilskudsberettigede under erhvervsuddannelsesaktioner.

Arbejdsbaseret læring

Erhvervelse af viden og færdigheder gennem udførelse af — og overvejelser om — opgaver i en erhvervsmæssig sammenhæng, enten på en arbejdsplads (f.eks. vekseluddannelse) eller på en erhvervsuddannelsesinstitution.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}