Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Fogalmak magyarázata - Szakképzés

A szakképzéssel kapcsolatos valamennyi terminológiához használja a hivatalos Cedefop-kiadványt:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Tanulószerződéses gyakorlati képzés (tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanuló)1

A nemzeti fogalommagyarázat sérelme nélkül a tanulószerződéses gyakorlati képzés alatt olyan formális szakképzési rendszereket kell érteni, amelyek:

  1. az oktatási vagy képzési intézményekben folytatott tanulást ötvözik a vállalatoknál és egyéb munkahelyeken folytatott érdemi munkaalapú tanulással;
  2. nemzeti szinten elismert szakképesítés megszerzéséhez vezetnek;
  3. a tanulószerződéses tanuló, a munkaadó, valamint adott esetben a szakképzést nyújtó intézmény jogait és kötelezettségeit lefektető megállapodáson alapulnak; valamint
  4. a tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevőnek a munkaalapú összetevőért járó fizetést vagy egyéb kompenzációt biztosítanak.

EQAVET (a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete)

Négy szakaszból (célok kitűzése és tervezése, megvalósítás, értékelés és felülvizsgálat) álló minőségbiztosítási cikluson alapuló referenciaeszköz a döntéshozók számára. A referenciakeret tiszteletben tartja a nemzeti kormányok autonómiáját; a rendszert a minőségbiztosításban érintett hatóságok és egyéb szervek önkéntes alapon alkalmazhatják.

Szakképzési szakmai versenyek

Nemzetközi szektorális események, amelyek során a szakképzésben tanulók készségeinek verseny keretében történő bemutatása központi szerepet játszik a szakképzéssel kapcsolatos tapasztalatok, know-how és technológiai innováció előmozdítása, elismerése és megosztása szempontjából. Ezek az események a vállalkozások, a szakképzési szolgáltatók, a kereskedelmi kamarák és egyéb érdekelt felek közötti szoros együttműködés eredményeként jönnek létre, és céljuk a szakképzés vonzerejének növelése és kiválóságának javítása, nemzetközi képzési szabványok és összehasonlító teljesítményértékelési rendszerek létrehozása, valamint az ipar, a kormányzat és az oktatók együttműködésen és kutatáson keresztüli befolyásolása.

A készségfejlesztési versenyek célja, hogy növeljék a képzett emberek ismertségét és elismertségét, emellett pedig megmutatják, hogy a készségek mennyire fontosak a gazdasági növekedés és a személyes siker eléréséhez. Céljuk, hogy versenyek és előléptetések révén ösztönözzék a fiatalokat a készségek és kiválóság iránti szenvedély kialakítására.

Szakképzés

A szakképzés olyan oktatás és képzés, amelynek célja, hogy a fiatalokat és felnőtteket egy bizonyos foglalkozáshoz szükséges, szélesebb értelemben pedig a munkaerőpiac által megkövetelt ismeretekkel, készségekkel és/vagy kompetenciákkal ruházza fel. Formális és nem formális keretek között is biztosítható, az európai képesítési keretrendszer (EKKR) minden szintjén, beleértve adott esetben a felsőfokú szintet is. Az Erasmus+ projektek összefüggésében az iskolarendszerű szakmai alapképzésre és a szakmai továbbképzésre irányuló projektek támogathatók a szakképzési tevékenységek keretében.

Szakképzésben részt vevő tanuló

Szakmai alap- vagy továbbképzési programba beiratkozott személy vagy olyan személy, aki nemrég végzett vagy szerzett képesítést ilyen programban.

Munkaalapú tanulás

Ismeretek és készségek megszerzése a munkahelyi (például váltakozó rendszerekhez hasonló) vagy valamely szakképzési intézményben végzett szakmai tevékenységek elvégzése és átgondolása révén.    

Tagged in:  Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása