Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Fogalmak magyarázata - Szakképzés

Tanulószerződéses gyakorlati képzés (tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanuló)

A tanulószerződéses gyakorlati képzés típusú rendszerek az iskolarendszerű szakmai alapképzés azon formái, amelyek váltakozva alkalmazzák/kombinálják a vállalati alapú képzést (szakmai gyakorlati időszakok egy munkahelyen) az iskolai alapú oktatással (elméleti/gyakorlati oktatás iskolában vagy képzési központban), és amelyek sikeres elvégzése nemzeti szinten elismert szakmai alapképzési képesítés megszerzéséhez vezet.

EQAVET (a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete)

Négy szakaszból (célok kitűzése és tervezése, megvalósítás, értékelés és felülvizsgálat) álló minőségbiztosítási cikluson alapuló referenciaeszköz a döntéshozók számára. A referenciakeret tiszteletben tartja a nemzeti kormányok autonómiáját; a rendszert a minőségbiztosításban érintett hatóságok és egyéb szervek önkéntes alapon alkalmazhatják.

Szakmai versenyek

Nemzetközi szektorális események, amelyek során a szakképzésben tanulók készségeinek verseny keretében történő bemutatása központi szerepet játszik a szakképzéssel kapcsolatos tapasztalatok, know-how és technológiai innováció előmozdítása, elismerése és megosztása szempontjából. Ezek az események a vállalkozások, a szakképzési szolgáltatók, a kereskedelmi kamarák és egyéb érdekelt felek közötti szoros együttműködés eredményeként jönnek létre, és céljuk a szakképzés vonzerejének növelése és kiválóságának javítása.

Szakképzés

Olyan oktatás és képzés, amelynek célja, hogy a tanulókat egy bizonyos foglalkozáshoz szükséges, szélesebb értelemben pedig a munkaerőpiac által megkövetelt ismeretekkel, know-how-val, készségekkel és/vagy kompetenciákkal ruházza fel. Az Erasmus+ projektek összefüggésében az iskolarendszerű szakmai alapképzésre és a szakmai továbbképzésre irányuló projektek támogathatók a szakképzési tevékenységek keretében.

Munkaalapú tanulás

Ismeretek és készségek megszerzése a munkahelyi (például váltakozó rendszerekhez hasonló) vagy valamely szakképzési intézményben végzett szakmai tevékenységek elvégzése és átgondolása révén.