Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Erasmus+.

Börja med att söka svaren på dina frågor här. Om du inte hittar det du letar efter kan du söka vidare på sidan Vad kan jag göra? eller kontakta oss.

Vanliga frågor

Du som kommer från Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet kan delta i de flesta insatserna eftersom dessa länder är associerade till Erasmusprogrammet.

Du som kommer från ett annat land utanför EU kan delta i bland annat Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, internationella utbyten för studenter och personal (om ditt universitet deltar) och ungdomsutbyten.

Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Det är två typer av länder som deltar i Erasmus+.

EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet

De här länderna kan delta fullt ut i all verksamhet inom Erasmus+. Det gäller alla EU-länder, Eftaländerna, EU:s kandidatländer och några till. Tillsammans kallades de tidigare för programländer.

Länder utanför EU som inte är associerade till programmet

De här länderna kan delta i viss Erasmusverksamhet. Länderna finns över hela världen och kallades tidigare för partnerländer.

Se hela listan med deltagande länder

Organisationer från världens flesta länder kan delta, även de flesta afrikanska länderna. Villkoren varierar beroende på typ av verksamhet. Mer information hittar du på sidan Vad kan jag göra? eller i programhandledningen.

Ansökningsförfarandet för Erasmus+ kan variera och beror på om du söker för egen räkning eller för en organisation och om verksamheten sköts av de nationella programkontoren eller EU:s programkontor Eacea. Mer information om hur du söker och mallar för ansökningsblanketter finns på sidan Hur söker jag?

Om du arbetar för en organisation som deltar i Erasmus+ kan du använda avståndsberäknaren för att räkna ut resebidraget. Alla avstånd är fågelvägen.

Obs! Det här är inget verktyg för enskilda deltagare för att se hur mycket bidrag man kan få. Bidragsbeloppet beror på olika faktorer, bl.a. administrativa kostnader för de deltagande organisationerna och de nationella programkontoren. 

Det slutliga beslutet om resebidrag fattas av det nationella programkontor som bedömer ansökan.