Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Glosar de termeni - Educație și formare profesională

Concursuri de competențe

Evenimente sectoriale internaționale în care demonstrarea competitivă a competențelor de către cursanții din domeniul EFP este centrală pentru promovare, recunoaștere și schimb de experiență, know-how și inovații tehnologice în domeniul EFP. Evenimentele sunt rezultatul unei strânse cooperări între întreprinderi, furnizorii de EFP, camerele de comerț și alte părți interesate relevante care vizează îmbunătățirea atractivității și a excelenței în EFP.

Educația și formarea profesională (EFP)

Educația și formarea care au drept scop înzestrarea persoanelor cu cunoștințele, know-how-ul, abilitățile și/sau competențele necesare pentru anumite ocupații sau, pe scară mai largă, pe piața muncii. În scopul programului Erasmus+, în cadrul acțiunilor EFP sunt eligibile proiecte care se axează pe educația și formarea profesională inițială sau continuă.

EQAVET (Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională)

Instrument de referință pentru factorii de decizie bazat pe un ciclu al calității cu patru etape care include stabilirea și planificarea obiectivelor, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea. Acesta respectă autonomia guvernelor naționale și este un sistem voluntar destinat utilizării de către autoritățile publice și alte organisme implicate în asigurarea calității.

Învățare la locul de muncă

Dobândirea de cunoștințe și competențe prin efectuarea – și prin reflectarea asupra – unor sarcini într-un context profesional, fie la locul de muncă (de exemplu, formarea în alternanță), fie într-o instituție de educație și formare profesională.

Ucenicie (ucenic)

Sistemele de tipul uceniciei sunt înțelese ca forme de educație și formare profesională inițială (EFPI) care combină și alternează, în mod formal, formarea în întreprindere (perioade de experiență practică la locul de muncă) cu educația în școală (perioade de educație teoretică/practică într-o școală sau într-un centru de formare) și a căror finalizare cu succes conduce la obținerea de calificări inițiale în domeniul educației și formării profesionale, recunoscute la nivel național.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}