Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Glosar de termeni - Educație și formare profesională

Pentru o altă terminologie EFP, a se utiliza publicația oficială Cedefop:  https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf

Ucenicie (Ucenic)1

Fără a aduce atingere terminologiei naționale, programele de ucenicie sunt considerate programe de educație și formare profesională formală care:

  1. combină învățarea în cadrul instituțiilor de educație sau de formare cu învățare semnificativă la locul de muncă în întreprinderi și în alte locuri de muncă;
  2. conduc la calificări recunoscute la nivel național;
  3. se bazează pe un acord care stabilește drepturile și obligațiile ucenicului, ale angajatorului și, după caz, ale instituției de educație și formare profesională; și
  4. include plăți sau alte compensații acordate ucenicului pentru componenta legată de locul de muncă.

EQAVET (Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională)

Instrument de referință pentru responsabilii de elaborarea politicilor bazat pe un ciclu al calității cu patru etape care include stabilirea și planificarea obiectivelor, punerea în aplicare, evaluarea și revizuirea. Acesta respectă autonomia guvernelor naționale și este un sistem voluntar destinat utilizării de către autoritățile publice și alte organisme implicate în asigurarea calității.

Concursuri de competențe în domeniul EFP

Evenimente sectoriale internaționale în care demonstrarea competitivă a competențelor de către cursanții EFP este esențială pentru promovare, pentru recunoaștere și pentru schimbul de experiență, de know-how și de inovații tehnologice în domeniul EFP. Aceste evenimente sunt rezultatul unei strânse cooperări între întreprinderi, furnizorii de EFP, camerele de comerț și alte părți interesate relevante care vizează îmbunătățirea atractivității și a excelenței EFP, crearea de standarde de formare și de sisteme de evaluare comparativă la nivel mondial și influențarea industriei, a guvernului și a pedagogilor prin cooperare și cercetare.

Scopul concursurilor de competențe este de a spori vizibilitatea și recunoașterea persoanelor calificate și arată cât de importante sunt competențele pentru realizarea creșterii economice și a succesului personal. Ele sunt concepute pentru a-i inspira pe tineri să își dezvolte o pasiune pentru competențe și să urmărească excelența, prin intermediul concursurilor și al promovărilor.

Educația și formarea profesională (EFP)

„Educația și formarea profesională” înseamnă educația și formarea care au drept scop înzestrarea tinerilor și adulților cu cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare în special pentru anumite ocupații sau, pe scară mai largă, pe piața muncii. Acestea pot fi furnizate în contexte formale și informale, la toate nivelurile Cadrului european al calificărilor (CEC), inclusiv la nivel terțiar, dacă este cazul. În scopul programului Erasmus+, proiectele care se axează pe educația și formarea profesională inițială sau continuă sunt eligibile în cadrul acțiunilor EFP.

Cursant care urmează o formă de educație și formare profesională (cursant EFP)

O persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă sau o persoană care a absolvit recent astfel de programe sau a obținut recent o calificare după ce a urmat un astfel de program.

Învățare la locul de muncă

Dobândirea de cunoștințe și competențe prin efectuarea – și prin reflectarea asupra – unor sarcini într-un context profesional, fie la locul de muncă (de exemplu, formarea în alternanță), fie într-o instituție de educație și formare profesională.

Tagged in:  Cursanți, elevi și personal din instituțiile de educație și formare profesională