Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontakt

Erasmus+ har kontaktpunkter och kontor i hela världen
som kan hjälpa dig att ansöka till utbyten, hitta samarbetspartner och söka bidrag.

Kontaktpunkter i EU- och programländerna

Du kan också vända dig till det internationella kontoret vid din institution eller skola.

Studenter och praktikanter

Erasmus+ has National Agencies which can help with

  • applying for funding
  • finding exchange possibilities
  • finding partner organisations

Organisationer

Erasmus+ has National Agencies which can help with

  • guidance on applying for Erasmus+
  • finding project partners
  • technical support with application forms

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus Joint Masters are run by higher education institutions.

You can search and contact your chosen institution directly.

Europeiska solidaritetskåren

This programme is managed by the European Education and Culture Executive Agency.

Kontaktpunkter i övriga världen

För dig som inte bor i EU eller ett programland finns särskilda kontor.