Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Sanasto - Ammatillinen Koulutus

Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelija)       

Vaikka termit voivat vaihdella eri maissa, oppisopimuskoulutus ymmärretään virallisiksi ammatillisen koulutuksen järjestelmiksi, jotka

  1. yhdistävät oppilaitoksissa tapahtuva oppimisen merkittävään yrityksissä ja muilla työpaikoilla tapahtuvaan työssäoppimiseen
  2. johtavat kansallisesti tunnustettuihin tutkintoihin
  3. perustuvat sopimukseen, jossa määritellään oppisopimusopiskelijan, työnantajan ja tarvittaessa ammatillisen oppilaitoksen oikeudet ja velvollisuudet, ja
  4. sisältävät oppisopimusopiskelijalle maksettavan maksun tai muun korvauksen työssäoppimiskomponentista.

EQAVET (ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys) (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)    

Päättäjille tarkoitettu, nelivaiheiseen laatusykliin perustuva viitekehys, joka käsittää tavoitteenasettelun ja suunnittelun sekä toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen. Tällä vapaaehtoisella järjestelmällä ei puututa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, ja viranomaisten ja muiden elinten on tarkoitus hyödyntää sitä laadunvarmistuksessa.

Ammattitaitokilpailut       

Ammattitaitokilpailut ovat alakohtaisia tapahtumia, joissa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan, on keskeisessä osassa. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita. Ne järjestetään yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamarien sekä muiden ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien sidosryhmien tiiviinä yhteistyönä. Niillä luodaan maailmanlaajuisia koulutusstandardeja ja vertailuanalyysijärjestelmiä ja vaikutetaan teollisuuteen, hallintoon ja kouluttajiin yhteistyön ja tutkimuksen avulla.

Ammattitaitokilpailujen tarkoituksena on nostaa ammattitaitoisten henkilöiden profiilia ja tunnustusta ja osoitetaan ammattitaidon merkitys talouskasvun ja henkilökohtaisen menestyksen saavuttamisessa. Niillä pyritään innostamaan nuoria kehittämään ammattitaitoa ja tavoittelemaan huippuosaamista kilpailujen ja kampanjoiden avulla.

Ammatillinen koulutus    

Ammatillinen koulutus käsitetään koulutukseksi, jonka tavoitteena on tarjota nuorille ja aikuisille ne tiedot, taidot ja osaaminen, joita tietyissä ammateissa tai laajemmin työmarkkinoilla tarvitaan. Sitä voidaan antaa virallisissa ja epävirallisissa puitteissa eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) kaikilla tasoilla, tarvittaessa myös korkea-asteen tasolla. Erasmus+ -ohjelmassa ammatillisen perus- tai jatkokoulutusalan hankkeet ovat tukikelpoisia ammatillista koulutusta koskevien toimintojen mukaisesti.

Ammattiin opiskeleva      

Henkilö, joka suorittaa toisen asteen ammatillisen perus- tai jatkokoulutuksen opinto-ohjelmaa, tai henkilö, joka on hiljattain suorittanut kyseisen ohjelman loppututkinnon tai saanut pätevyyden.

Työssä oppiminen 

Tietojen, taitojen ja osaamisen hankkiminen suorittamalla – ja pohtimalla – tehtäviä ammatillisessa ympäristössä, joko työpaikalla (esimerkiksi luokkaopetuksen ja työssäoppimisen yhdistäminen) tai ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tagged in:  Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö