Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Sanasto - Ammatillinen Koulutus

Oppisopimuskoulutus (oppisopimusopiskelija)

Erityyppisillä oppisopimuskoulutuksilla tarkoitetaan sellaisia ammatillisen peruskoulutuksen (IVET – initial vocational education and training) muotoja, joissa virallisesti yhdistyvät ja vuorottelevat yrityksissä tapahtuva koulutus (käytännön työkokemuksesta koostuvat jaksot työpaikalla) ja kouluopetus (oppilaitoksessa tai koulutuskeskuksessa seurattavat teoreettiset ja/tai käytännölliset koulutusjaksot), joiden menestyksellinen loppuun saattaminen johtaa kansallisesti tunnustettuun ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoon.

EQAVET (ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen viitekehys) (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

Päättäjille tarkoitettu, nelivaiheiseen laatusykliin perustuva viitekehys, joka käsittää tavoitteenasettelun ja suunnittelun sekä toteutuksen, arvioinnin ja tarkistamisen. Tällä vapaaehtoisella järjestelmällä ei puututa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, ja viranomaisten ja muiden elinten on tarkoitus hyödyntää sitä laadunvarmistuksessa.

Ammattitaitokilpailut

Ammattitaitokilpailut ovat alakohtaisia tapahtumia, joissa on keskeisessä osassa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita. Ne järjestetään yritysten, ammatillisen koulutuksen järjestäjien, kauppakamarien sekä muiden ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja huippuosaamista parantamaan pyrkivien sidosryhmien tiiviinä yhteistyönä.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ne tiedot, taidot ja/tai osaaminen, joita tietyissä ammateissa tai laajemmin työmarkkinoilla tarvitaan. Erasmus+ -ohjelmassa ammatillisen perus- tai jatkokoulutusalan, hankkeet ovat tukikelpoisia ammatillista koulutusta koskevien toimien mukaisesti.

Työssä oppiminen

Tietojen, taitojen ja osaamisen hankkiminen suorittamalla – ja pohtimalla – tehtäviä ammatillisessa ympäristössä, joko työpaikalla (esimerkiksi luokkaopetuksen ja työssäoppimisen yhdistäminen) tai ammatillisessa oppilaitoksessa.