Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ordlista - Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

All icke yrkesinriktad vuxenutbildning i form av formellt, icke-formellt eller informell lärande (beträffande yrkesinriktad fortbildning, se ”Yrkesutbildning”).

Vuxenstuderande

Vuxen person som efter slutförd eller avslutad grundläggande utbildning återvänder till någon form av formell, icke-formell eller informell fortbildning som inte är yrkesinriktad.

Tagged in:  Personal inom vuxenutbildning