Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ordlista - Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

All icke yrkesinriktad vuxenutbildning i form av formellt, icke-formellt eller informell lärande (beträffande yrkesinriktad fortbildning, se ”Yrkesutbildning”).

Vuxenstuderande

Vuxen person som efter slutförd eller avslutad grundläggande utbildning återvänder till någon form av formell, icke-formell eller informell fortbildning som inte är yrkesinriktad. I Erasmusprojekt kan pedagogisk personal (t.ex. lärare, utbildare, pedagoger, akademisk personal och ungdomsarbetare) inom någon av de sektorer som omfattas av Erasmus inte betraktas som vuxenstuderande. Personal som är formellt knuten till den utbildningsorganisation där de arbetar (grund- och gymnasieskola, yrkesskola, högskola eller vuxenutbildningsorganisation osv.) får delta i aktiviteter för personal inom en relevant del av programmet Erasmus+.

Tagged in:  Personal inom vuxenutbildning