Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Glossarju tat-termini - Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

Apprendistat (apprendista) 1

Mingħajr preġudizzju għat-terminoloġija nazzjonali, l-apprendistati jinftiehmu bħala skemi formali ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali li:

  1. jikkombinaw l-apprendiment fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni jew tat-taħriġ ma’ apprendiment sostanzjali bbażat fuq ix-xogħol f’kumpaniji u postijiet tax-xogħol oħra,
  2. iwasslu għal kwalifiki rikonoxxuti fil-livell nazzjonali,
  3. huma bbażati fuq ftehim li jiddefinixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-apprendist, tal-impjegatur u, fejn xieraq, tal-istituzzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u
  4. jinkludu pagament jew kumpens ieħor lill-apprendist għall-komponent ibbażat fuq ix-xogħol.

EQAVET (Qafas ta’ Referenza tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità Ewropea għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali)

Għodda ta’ referenza għal dawk li jfasslu l-politika bbażata fuq ċiklu ta’ kwalità f’erba’ stadji li jinkludu l-istabbiliment ta’ miri u l-ippjanar, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u r-rieżami. Hi tirrispetta l-awtonomija tal-gvernijiet nazzjonali u hi sistema volontarja li għandha tintuża mill-awtoritajiet pubbliċi u korpi oħra involuti fl-assigurazzjoni tal-kwalità.

Kompetizzjonijiet tal-ħiliet tal-VET

Avvenimenti settorjali internazzjonali li fihom id-dimostrazzjoni kompetittiva tal-ħiliet mill-istudenti tal-VET hija ċentrali għall-promozzjoni, ir-rikonoxximent u l-iskambju tal-esperjenza, l-għarfien espert u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi fil-VET. L-avvenimenti huma r-riżultat ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn in-negozji, il-fornituri tal-VET, il-kmamar tal-kummerċ u partijiet ikkonċernati rilevanti oħra li għandhom l-għan li jtejbu l-attraenza u l-eċċellenza fil-VET, joħolqu standards ta’ taħriġ globali u sistemi ta’ parametri referenzjarji, u jinfluwenza lill-industrija, lill-gvern, u lill-edukaturi permezz ta’ kooperazzjoni u riċerka.

L-iskop tal-kompetizzjonijiet tal-ħiliet huwa li jtejbu l-profil u r-rikonoxximent ta’ persuni b’ħiliet speċjalizzati, u juru kemm huma importanti l-ħiliet fil-kisba tat-tkabbir ekonomiku u s-suċċess personali. Dawn huma mfassla biex jispiraw liż-żgħażagħ biex jiżviluppaw passjoni għall-ħiliet u jsegwu l-eċċellenza, permezz ta’ kompetizzjonijiet u promozzjonijiet.

Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET)

L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandhom jinftiehmu bħala l-edukazzjoni u t-taħriġ li għandhom l-għan li jgħammru liż-żgħażagħ u lill-adulti b’għarfien, ħiliet u kompetenzi meħtieġa f’okkupazzjonijiet partikolari jew b’mod aktar wiesa’ fis-suq tax-xogħol. Dan jista’ jiġi pprovdut f’ambjenti formali u mhux formali, fil-livelli kollha tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK), inkluż fil-livell terzjarju, jekk applikabbli. Għall-finijiet tal-Erasmus+, il-proġetti li jiffukaw fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali inizjali jew kontinwu huma eliġibbli taħt l-azzjonijiet tal-VET.

Student tal-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (VET)

Persuna rreġistrata fi programm inizjali jew kontinwu ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali jew persuna li dan l-aħħar tkun gradwat jew kisbet kwalifika minn programm bħal dan.

Apprendiment ibbażat fuq ix-xogħol

Akkwist ta’ għarfien u ħiliet permezz tat-twettiq - u riflessjoni fuq - kompiti f’kuntest vokazzjonali, jew fuq il-post tax-xogħol (bħal taħriġ b’alternanza) jew f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.

Tagged in:  Studenti u persunal tal-ETV