Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Utbytes-, studie- och praktikavtal

Avtalen beskriver vad som gäller för de personer och institutioner som deltar i Erasmusprogrammet.

Undervisnings- och fortbildningsavtal

Avtalet beskriver ditt läraruppdrag eller den fortbildning du ska delta i.

Mallar för undervisnings- och fortbildningsavtal

Studie- och praktikavtal

Avtalet beskriver de kurser eller den praktik du ska delta i och hur du kan tillgodoräkna dig utlandsvistelsen.

Riktlinjer och mallar för studie- och praktikavtal

Interinstitutionella avtal

Här anges villkoren för student- eller personalutbyten mellan olika lärosäten.

Läs mer och se exempel på interinstitutionella avtal