Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Glosar izrazov - Poklicno izobraževanje in usposabljanje

Vajeništvo (vajenec)

Programi vajeništva so tiste oblike začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (ZPIU), ki formalno združujejo izmenično usposabljanje v podjetju (obdobja pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj na delovnem mestu) in šolsko izobraževanje (obdobja teoretičnega/praktičnega izobraževanja v šoli ali centru za usposabljanje) ter za katere se ob uspešnem zaključku dodelijo nacionalno priznane kvalifikacije za začetno PIU.

EQAVET (evropski referenčni okvir za zagotavljanje kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja)

Referenčno orodje za oblikovalce politik, ki temelji na zagotavljanju kakovosti v štirih fazah ter vključuje postavljanje ciljev in načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in pregled. Spoštuje avtonomijo nacionalnih vlad in je prostovoljen sistem, ki ga lahko uporabljajo javni in drugi organi, ki so vključeni v zagotavljanje kakovosti.

Tekmovanja v znanju in spretnostih

Mednarodni sektorski dogodki, na katerih je tekmovalni prikaz spretnosti dijakov v PIU osrednjega pomena za promocijo, priznavanje in izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in tehnoloških inovacij v PIU. Dogodki so rezultat tesnega sodelovanja med podjetji, ponudniki PIU, gospodarskimi zbornicami in drugimi zadevnimi deležniki, ki si prizadevajo za povečanje privlačnosti in odličnosti PIU.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU)

Izobraževanje in usposabljanje, katerih namen je zagotoviti znanje, strokovno znanje, spretnosti in/ali kompetence, potrebne za določene poklice ali na splošno na trgu dela. Za namen programa Erasmus+ so projekti, usmerjeni v začetno ali nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje, upravičeni v okviru ukrepov PIU.

Učenje na delovnem mestu

Pridobivanje znanja in spretnosti z izvajanjem nalog v poklicnem okolju, bodisi na delovnem mestu (kot je izmenično usposabljanje) bodisi v instituciji za poklicno izobraževanje in usposabljanje, ter s poglobljenim proučevanjem teh nalog.