Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Dibattitu ta’ orjentazzjoni Jean Monnet

 Networks tematiċi kbar fl-Edukazzjoni Għolja se jkollhom l-objettiv primarju li jiġbru, jikkondividu u jiddiskutu s-sejbiet tar-riċerka, il-kontenut tal-korsijiet, l-esperjenzi u l-prodotti (studji, artikoli, eċċ.), mas-sħab. Kull network se jistabbilixxi għodda li tippermetti lis-sħab jikkondividu x-xogħlijiet akkademiċi tagħhom u jwettqu eżerċizzji ta’ rieżami bejn il-pari, u se jikkummenta wkoll dwar id-dokumenti ppubblikati. Il-koordinatur tan-network se jagħżel regolarment l-aktar riżultati innovattivi u interessanti li għandhom jiġu pprovduti lill-Kummissjoni.

Fl-2024 huma previsti tliet networks tematiċi:

 • In-Network Jean Monnet dwar il-politika interna: ekonomija għas-servizz tan-nies
 • In-Network Jean Monnet dwar il-politika esterna: UE-Amerka Latina
 • In-Network Jean Monnet dwar il-politika esterna: UE-Afrika

L-għan aħħari tan-networks tematiċi huwa li jipprovdu feedback regolari (eż. bullettin online) dwar l-aktar prattiki avvanzati u innovattivi fil-qasam, li jappoġġaw u jżidu l-valur għad-dibattitu.

In-networks Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ se jrawmu l-ħolqien u l-iżvilupp ta’ networks ta’ skejjel u istituzzjonijiet tal-VET li għandhom l-għan li jiskambjaw prattiki tajba, jikkondividu l-esperjenzi kemm dwar il-kontenut kif ukoll dwar il-metodoloġiji u jibnu għarfien fit-tagħlim ta’ kwistjonijiet Ewropej. In-networks għandhom jiffokaw b’mod partikolari fuq it-twassil tal-fatti u l-għarfien dwar l-UE lill-istudenti tagħhom b’mod innovattiv u kreattiv.

L-applikanti fil-mira ta’ din is-sejħa huma skejjel u istituti ta’ taħriġ vokazzjonali stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-programm.

Networks tematiċi fl-Edukazzjoni Għolja

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, proposti għal proġetti għan-Network Jean Monnet dwar il-politika interna: Ekonomija li taħdem għan-nies trid tikkonforma mal-kriterji li ġejjin. 

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?) 

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) iridu:  

 • jkunu Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja (HEI) stabbilita fl-Istat Membru tal-UE jew f’Pajjiż Terz Assoċjat mal-Programm Erasmus+; 
 • jkunu detenturi ta’ ċertifikat validu tal-ECHE (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja). 

Nota Bene: L-istituzzjonijiet Ewropej maħtura (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta’ interess Ewropew ma humiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni. 

Kompożizzjoni tal-konsorzju (Numru u profil tal-organizzazzjoni parteċipanti) 

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju ta’ mill-inqas 12-il applikant li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin: 

 • minimu ta’ seba’ entitajiet minn Stati Membri differenti tal-UE u/jew Pajjiżi Terzi Assoċjati mal-Programm Erasmus+. 

Il-benefiċjarji (mhux l-entitajiet affiljati) biss jgħoddu għall-kompożizzjoni tal-konsorzju. 

Post ġeografiku  (Post tal-attivitajiet) 

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-parti A ta’ din il-Gwida). 

Durata tal-proġett 

Normalment il-proġetti idumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu ġġustifikati kif xieraq u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja). 

Fejn napplika? 

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). 

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Meta napplika? 

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).  

Kif napplika? 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida. 

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, il-proposti ta’ proġetti għan-Network Jean Monnet dwar politika esterna: l-Amerka Latina jridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin. 

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?) 

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (koordinaturi u sħab, benefiċjarji u entitajiet affiljati, jekk applikabbli) iridu:

 • ikunu Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’Pajjiż Terzi Assoċjat mal-Programm Erasmus+, jew 
 • ikunu Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) stabbiliti fil-pajjiżi terzi li ġejjin li ma humiex assoċjati mal-Programm Erasmus+: Il-pajjiżi tal-Amerka Latina (ir-reġjun 10); il-pajjiżi tal-Karibew (reġjun 11) jistgħu jipparteċipaw ukoll, iżda mhux bħala koordinaturi.

Il-HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż Terz Assoċjat mal-Programm Erasmus+ irid ikollhom ċertifikat ECHE validu (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja).

Organizzazzjonijiet mill-Belarussja (ir-Reġjun 2) u mill-Federazzjoni Russa (ir-Reġjun 4) ma humiex eliġibbli sabiex jipparteċipaw f’din l-azzjoni.

Nota Bene: L-istituzzjonijiet Ewropej maħtura (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta’ interess Ewropew ma humiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni.

Kompożizzjoni tal-konsorzju (Numru u profil tal-organizzazzjoni parteċipanti) 

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju ta’ mill-inqas 12-il applikant li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

 • minimu ta’ ħames entitajiet minn ħames pajjiżi differenti fir-Reġjun tal-Amerka Latina (ir-reġjun 10);
 • Il-koordinatur irid ikun stabbilit fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm Erasmus+.

Il-benefiċjarji (mhux l-entitajiet affiljati) biss jgħoddu għall-kompożizzjoni tal-konsorzju.

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet) 

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-Parti A ta’ din il-Gwida). 

Durata tal-proġett  

Normalment il-proġetti jdumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu debitament iġġustifikati u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja). 

Fejn napplika? 

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). 

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Meta napplika? 

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).  

Kif napplika? 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida. 

Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+, proposti għal proġetti għal Network Jean Monnet dwar il-politika esterna: l-UE-Afrika jridu jikkonformaw mal-kriterji li ġejjin. 

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli (Min jista’ japplika?)

Sabiex ikunu eliġibbli, l-applikanti (benefiċjarji u entitajiet affiljati) jridu:  

 • ikunu Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEI) stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE u f’pajjiż terzi assoċjat mal-Programm Erasmus+, jew 
 • ikunu Istituzzjoni tal-Edukazzjoni Għolja (HEI) stabbilita fil-pajjiżi terzi li ġejjin li ma humiex assoċjati mal-Programm: Il-pajjiżi tal-Afrika sub-Saħarjana (ir-reġjun 9); l-Alġerija, l-Eġittu, il-Libja, il-Marokk, it-Tuneżija (Reġjun 3) jistgħu jipparteċipaw ukoll.

Il-HEIs stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’Pajjiż Terz Assoċjat mal-Programm irid ikollhom ċertifikat tal-ECHE validu (Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja). 

Nota Bene: L-istituzzjonijiet Ewropej maħtura (iddefiniti fir-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+) li jsegwu mira ta’ interess Ewropew ma humiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-Azzjoni.  

Kompożizzjoni tal-konsorzju (Numru u profil tal-organizzazzjoni parteċipanti)  

Il-proposti jridu jiġu sottomessi minn konsorzju ta’ mill-inqas 10-il applikant li jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin:  

 • minimu ta’ ħames entitajiet minn ħames pajjiżi differenti fir-Reġjun tal-Afrika sub-Saħarjana (ir-reġjun 9);
 • Il-koordinatur irid ikun stabbilit fi Stat Membru tal-UE u/jew f’Pajjiż Terz Assoċjat mal-Programm. 

Il-benefiċjarji (mhux l-entitajiet affiljati) biss jgħoddu għall-kompożizzjoni tal-konsorzju. 

Post ġeografiku (Post tal-attivitajiet) 

L-attivitajiet iridu jsiru fil-pajjiżi eliġibbli (ara l-parti A ta’ din il-Gwida). 

Durata tal-proġett  

Normalment il-proġetti jdumu 36 xahar (jistgħu jsiru estensjonijiet, jekk ikunu debitament iġġustifikati u permezz ta’ emenda tal-ftehim ta’ għotja [GA]).  

Fejn napplika? 

Mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u għall-Kultura (EACEA). 

ID tas-Sejħa: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Meta napplika? 

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom għal għotja sal-1 ta’ Frar fil-17:00:00 (ħin ta’ Brussell).  

Kif napplika? 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida. 

Il-kriterji għall-għoti li ġejjin japplikaw għan-Networks:

Rilevanza tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Ir-rilevanza tal-proposta għas-suġġett ta’ prijorità kif definit fis-sejħa;
 • Ir-rilevanza tal-proposta għar-rispett u l-promozzjoni ta’ valuri kondiviżi tal-UE, bħar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-ġlieda kontra kwalunkwe tip ta’ diskriminazzjoni.
 • Kemm il-proposta hija xierqa sabiex jitrawwem l-iżvilupp ta’ attivitajiet ġodda ta’ tagħlim, riċerka jew dibattitu
 • L-evidenza tal-valur akkademiku miżjud;

Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett - (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Metodoloġija: il-kwalità, in-novità u l-fattibbiltà tal-attivitajiet proposti
 • Il-kwalità tas-sistema proposta għall-analiżi u r-rieżami tal-produzzjoni akkademika
 • Il-kwalità tal-mudell propost biex jikkontribwixxi għall-politika tal-UE
 • Kemm il-programm ta’ ħidma huwa ppreżentat b’mod ċar, huwa komplet u koerenti, b’attenzjoni dovuta biex jiġi ppreżentat l-ippjanar xieraq tal-fażijiet ta’ tħejjija, implimentazzjoni, evalwazzjoni, segwitu u tixrid, 
 • Kemm ir-riżorsi assenjati għall-attivitajiet huma konformi mal-objettivi u r-riżultati tanġibbli tagħhom.
 • Strateġija ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

Kwalità tas-sħubija u tal-arranġamenti ta’ kooperazzjoni - (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

 • Il-kompożizzjoni tan-Network f’termini ta’ kopertura ġeografika u komplementarjetà tal-kompetenzi.
 • Organizzazzjoni interna tas-sħubija:
  • Il-pertinenza u l-komplementarjetà tal-profil u l-għarfien espert tal-parteċipanti involuti fl-attivitajiet proposti, f’konformità mat-tema speċifika indirizzata mill-proposta.
 • L-arranġamenti ta’ kooperazzjoni u d-distribuzzjoni tar-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-kompiti.

Impatt - (punteġġ massimu ta’ 25 punt)

L-impatt mistenni tan-networks li jkollhom effetti fit-tul.

Tixrid u komunikazzjoni:

 • L-adegwatezza u l-kwalità tal-azzjonijiet li għandhom l-għan li jxerrdu l-eżiti tal-attivitajiet fi ħdan u barra l-istituzzjoni involuta fin-networks: 
  • iqajmu sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet u r-riżultati, itejbu l-viżibbiltà tal-parteċipanti u tal-organizzazzjonijiet,
 • Kemm l-għodod tat-tixrid previsti se jilħqu l-udjenza
  • (inklużi l-media soċjali, pubblikazzjonijiet, eċċ.),
  • avvenimenti.
 • Sostenibbiltà u kontinwazzjoni: il-proposta tinkludi miżuri u riżorsi xierqa biex tiżgura li r-riżultati u l-benefiċċji jkunu sostnuti wara l-ħajja tal-proġett.

Sabiex jitqiesu għall-finanzjament, il-proposti jridu jiksbu tal-inqas 70 punt. Barra minn hekk, għandhom jiksbu mill-inqas 15-il punt f’kull waħda mill-kategoriji ta’ kriterji tal-għoti msemmija hawn fuq.

Il-proposti ex aequo se jingħataw prijorità skont il-punteġġi li ngħataw għall-kriterju tal-għoti “Rilevanza”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità se tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”. Meta dawn il-punteġġi jkunu ugwali, il-prijorità tkun ibbażata fuq il-punteġġi tagħhom għall-kriterju “Impatt”.

Jekk dan ma jippermettix li tiġi ddeterminata l-prijorità, tista’ ssir prijoritizzazzjoni ulterjuri billi jitqies il-portafoll tal-proġett ġenerali u l-ħolqien ta’ sinerġiji pożittivi bejn il-proġetti, jew fatturi oħrajn relatati mal-objettivi tas-sejħa. Dawn il-fatturi se jiġu ddokumentati fir-rapport tal-bord.

Impatt mistenni

In-Networks fl-Edukazzjoni Għolja se jappoġġaw id-“dibattitu dwar kwistjonijiet ta’ integrazzjoni Ewropea” akkademiku u pubbliku f’konformità mal-Artikolu 8 tar-regolament Erasmus+ permezz tal-ġbir, il-kondiviżjoni u d-diskussjoni fost is-sħab dwar is-sejbiet tar-riċerka, il-kontenut ta’ korsijiet u esperjenzi, il-prodotti (studji, artikli, eċċ.). Billi jipprovdu regolarment lill-Kummissjoni bir-riżultati innovattivi u interessanti tal-kooperazzjoni tan-networks, in-networks għandhom jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika tal-Kummissjoni billi joffru evidenza u għarfien ġdid dwar l-iżviluppi tal-politika tal-prijoritajiet tematiċi tas-sejħiet.

In-Networks dwar il-politika esterna għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-bini tal-kapaċitajiet tal-istituzzjonijiet Afrikani u tal-Amerka Latina tal-Edukazzjoni Għolja fil-qasam tal-istudji tal-UE u l-programmi ta’ tagħlim relatati mal-UE. 

Miri ġeografiċi

In-Networks dwar il-politika interna għandu jiffoka l-attivitajiet tiegħu fuq l-Istati Membri u l-Pajjiżi Terzi Assoċjati mal-Programm Erasmus+. In-Network dwar il-politika esterna “UE-Afrika” u “UE-Amerika Latina”  jappoġġjaw l-kooperazzjoni akkademika dwar il-prijoritajiet tal-azzjonijiet Jean Monnet bejn l-istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja Ewropej u Afrikani jew tal-Amerka Latina u għalhekk huwa limitat għall-Istati Membri, għall-Pajjiżi Terzi Assoċjati mal-Programm Erasmus+ u għall-pajjiżi tal-Afrika sub-Saħarjana (ir-reġjun 9); l-Alġerija, l-Eġittu, il-Libja, il-Marokk, it-Tuneżija (Reġjun 3) u l-pajjiżi tal-Amerika Latina (reġjun 10) u pajjiżi tal-Karibew (reġjun 11)

X’inhuma r-regoli ta’ finanzjament?

Din l-azzjoni ssegwi mudell ta’ finanzjament ta’ somma f’daqqa. L-ammont tal-kontribuzzjoni ta’ somma waħda f’daqqa se jiġi ddeterminat għal kull għotja abbażi tal-baġit stmat tal-azzjoni proposta mill-applikant. L-awtorità tal-għoti se tistabbilixxi s-somma f’daqqa ta’ kull għotja bbażata fuq il-proposta, ir-riżultat tal-evalwazzjoni, ir-rati ta’ finanzjament u l-ammont massimu tal-għotja stabbilit fis-sejħa.

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull network dwar il-kwistjonijiet interni tal-UE hija ta’ EUR 1,000,000

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE għal kull network dwar il-kwistjonijiet ta’ politika esterna hija ta’ EUR 1,200,000

Kif tiġi ddeterminata s-somma f’daqqa tal-proġett?

L-applikanti jeħtiġilhom jimlew tabella tal-baġit dettaljata skont il-formola tal-applikazzjoni, filwaqt li jqisu l-punti li ġejjin:

 • Il-baġit għandu jkun dettaljat kif meħtieġ mill-benefiċjarju/i u organizzat f’pakketti ta’ ħidma koerenti (pereżempju maqsum f’“ġestjoni tal-proġetti”, “taħriġ”, “organizzazzjoni tal-avvenimenti”, “preparazzjoni u implimentazzjoni tal-mobbiltà”, “komunikazzjoni u tixrid”, “assigurazzjoni tal-kwalità”, eċċ.);
 • Il-proposta trid tiddeskrivi l-attivitajiet koperti minn kull pakkett ta’ ħidma;
 • Fil-proposta tagħhom, l-applikanti jeħtiġilhom jipprovdu tqassim tal-kostijiet stmati li juru s-sehem għal kull pakkett ta’ ħidma (u, fi ħdan kull pakkett ta’ ħidma, is-sehem assenjat lil kull benefiċjarju u entità affiljata);
 • Il-kostijiet jistgħu jkopru l-kostijiet tal-persunal, il-kostijiet tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza, il-kostijiet tat-tagħmir u tas-subkuntrattar kif ukoll kostijiet oħrajn (bħat-tixrid tal-informazzjoni, il-pubblikazzjoni jew it-traduzzjoni).

Il-proposti se jiġu evalwati skont il-proċeduri ta’ evalwazzjoni standard bl-għajnuna tal-esperti interni u/jew esterni. L-esperti se jivvalutaw il-kwalità tal-proposti, skont ir-rekwiżiti definiti fis-sejħa u l-impatt, il-kwalità u l-effiċjenza mistennija tal-azzjoni

Wara l-evalwazzjoni tal-proposta, l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni se jistabbilixxi l-ammont tas-somma f’daqqa, filwaqt li jqis is-sejbiet tal-valutazzjoni mwettqa. Ir-rata ta’ kofinanzjament ta’ 80 % se tiġi applikata għall-kostijiet eliġibbli totali stmati ddeterminati wara l-evalwazzjoni.

Il-parametri tal-għotja (l-ammont massimu tal-għotja, ir-rata ta’ finanzjament, il-kostijiet totali eliġibbli, eċċ.) se jiġu stabbiliti fil-Ftehim ta’ Għotja.

Huwa permess l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi fil-forma ta’ għotjiet jew premjijiet.

Il-kostijiet tal-voluntiera huma permessi. Dawn għandhom jieħdu l-forma ta’ kostijiet unitarji kif iddefiniti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-kostijiet unitarji [fn]għall-voluntiera[ft/]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/unit-cost-decision-volunteers_en.pdf[/fn]

Il-kisbiet tal-proġett se jiġu evalwati fuq l-eżiti mwettqa. L-iskema ta’ finanzjament tippermetti li ssir enfasi fuq l-outputs aktar milli fuq l-inputs, u b’hekk titqiegħed enfasi fuq il-kwalità u l-livell tal-kisba tal-objettivi li jistgħu jitkejlu.

Aktar dettalji huma deskritti fil-mudell tal-Ftehim ta’ Għotja disponibbli fil-Portal tal-Opportunitajiet ta’ Finanzjament u ta’ Offerti (FTOP). 

Tagged in:  Jean Monnet