Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kif tapplika

<p>Taħt il-programm Erasmus+ hemm opportunitajiet differenti għall-organizzazzjonijiet u għall-individwi. Madankollu, skont il-parti tal-programm li tixtieq tapplika għaliha, il-proċedura ta’ preparazzjoni u applikazzjoni tista’ tkun differenti. Ħallina niggwidawk matul il-proċess: </p>

Qabel tapplika: 

Sejħa Ġenerali għal Proposti

Kull sena tiġi ppubblikata Sejħa Ġenerali għal Proposti, li tippreżenta opportunitajiet għal organizzazzjonijiet u individwi attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Fis-sejħa ssib l-objettivi tal-programm, ħarsa ġenerali lejn l-azzjonijiet li jiddividuh, l-eliġibbiltà tal-atturi potenzjali, il-baġit u t-tul taż-żmien tal-proġetti, u l-iskadenza tas-sottomissjoni għal kull azzjoni. Tista’ tikkonsulta l-aħħar Sejħa għal Proposti fit-taqsima tas-Sejħiet tagħna. Barra minn hekk, xi Sejħiet Speċifiċi għall-Proposti huma ppubblikati f’livell iċċentralizzat, permezz tas-sit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA).

Gwida tal-Programm

Ħarsa ġenerali aktar iddettaljata tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti tal-azzjonijiet li int tista’ tapplika skont is-Sejħa Ġenerali tinsab fil-Gwida tal-Programm Erasmus+. Hu d-dokument ewlieni għal kull min jikkunsidra li japplika, u jista’ jiġi aċċessat minn fuq l-internet jew iddawnlowdjat bħala PDF. 

Min jista' jieħu sehem?

Erasmus+ hu miftuħ għal ħafna individwi u organizzazzjonijiet għalkemm l-eliġibbiltà tvarja bejn azzjoni u oħra u bejn pajjiż u ieħor. Il-pajjiżi li jistgħu jieħdu sehem huma maqsuma f’żewġ kategoriji ewlenin: 

  • Il-pajjiżi tal-programm: jistgħu jieħdu sehem bis-sħiħ fl-azzjonijiet kollha tal-programm Erasmus+.
  • Il-pajjiżi sħab: jistgħu jieħdu sehem f’ċerti azzjonijiet tal-programm, soġġetti għal kriterji jew kundizzjonijiet speċifiċi.

Għal aktar informazzjoni dwar il-pajjiżi eliġibbli, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima rispettiva fil-Gwida tal-Programm Erasmus+

Irreġistra 

Qabel ma tkun tista’ tirreġistra l-organizzazzjoni tiegħek l-ewwel trid tikseb EU Login validu. Is-Servizz ta’ Awtentikazzjoni tal-EU Login (qabel imsejjaħ ECAS) hu punt għal awtentikazzjoni tal-utent għal firxa wiesgħa ta’ sistemi ta’ informazzjoni tal-Kummissjoni. 

Fejn tirreġistra se jiddependi fuq jekk l-azzjoni li għaliha tixtieq tapplika hix immaniġġjata mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) jew minn Aġenzija Nazzjonali

Ara Reġistrazzjoni ta’ Organizzazzjonijiet għal aktar informazzjoni. 

Jekk int individwu li tixtieq tapplika jkollok bżonn tikkonsulta mal-organizzazzjoni li tagħmel parti minnha (pereżempju l-università tiegħek).

Kif inhu mmaniġġjat?

Il-programm Erasmus+ hu mmaniġġjat mill-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA), serje ta' Aġenziji Nazzjonali fil-Pajjiżi tal-Programm, u serje ta' Uffiċċji Nazzjonali f'xi Pajjiżi Sħab.

L-attivitajiet iċċentralizzati huma mmaniġġjati fil-livell Ewropew mill-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell, magħrufa wkoll bħala l-Aġenzija Eżekuttiva. Proġetti ċċentralizzati huma akbar u aktar strateġiċi, imfassla biex jittrattaw kwistjonijiet speċifiċi fl-Ewropa.

L-attivitajiet iddeċentralizzati huma mmaniġġjati direttament mill-Aġenziji Nazzjonali li jinsabu f’kull pajjiż tal-programm, jew fl-Uffiċċji Nazzjonali ta’ Erasmus+ barra mill-UE. Il-maġġoranza ta’ dawn il-proġetti se jiġu implimentati fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali u se jiffukaw fuq skambju bejn il-pajjiżi. 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok żur it-taqsima tagħna Kif inhu mmaniġġjat?  

Opportunitajiet

Individwi

Erasmus+ għandu opportunitajiet għal nies ta' kull età u jgħinhom jiżviluppaw u jaqsmu l-għarfien u l-esperjenza f'istituzzjonijiet u f’organizzazzjonijiet f'pajjiżi differenti. Iċċekkja liema opportunitajiet hemm għal individwi bħal studenti, staff, trainees, għalliema, żgħażagħ u ħaddiema li jaħdmu fost iż-żgħażagħ, u aktar. 

Organizzazzjonijiet

Erasmus+ għandu opportunitajiet għal firxa wiesgħa ta' organizzazzjonijiet, li jinkludu universitajiet, skejjel, provvedituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, think-tanks, organizzazzjonijiet ta' riċerka, u negozji privati. Skopri aktar dwar l-opportunitajiet differenti disponibbli għall-organizzazzjonijiet

Proċess tal-applikazzjoni

Skont liema parti tal-programm tkun qed tapplika għalih, ikollok timla formola ta’ applikazzjoni speċifika.

Normalment dan ikun permezz tal-Formola Web tagħna; jekk jogħġbok segwi din il-gwida pass pass li tispjega kif tuża din il-formola. 

Għall-attivitajiet iddeċentralizzati mmaniġġjati mill-Aġenziji Nazzjonali, jekk jogħġbok applika billi tuża l-applikazzjonijiet tal-Erasmus+.

Għall-attivitajiet iċċentralizzati mmaniġġjati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) l-informazzjoni dwar il-formoli ta’ applikazzjoni u l-proċedura tal-għażla se tkun disponibbli fuq is-sit web tal-EACEA.

Wara li tapplika

Għal aktar informazzjoni dwar il-valutazzjoni tal-applikazzjoni u l-kontroll, jekk jogħġbok iċċekkja l-Parti C - Informazzjoni għall-Applikanti fil-Gwida tal-Programm.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens