Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet irányadó vita

A felsőoktatás kiterjedt tematikus hálózatainak elsődleges célja az lesz, hogy a partnereik körében összegyűjtsék, megosszák és megvitassák a kutatások eredményeit, a tananyagokat, a tapasztalatokat és a rendelkezésre álló forrásmunkákat (tanulmányok, cikkek stb.). Minden hálózat létrehoz egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a partnerek számára, hogy megosszák tudományos munkájukat és szakértői értékelési gyakorlatokat végezzenek, valamint észrevételeket fűzzenek a közzétett dokumentumokhoz. A hálózat koordinátora rendszeresen válogatást készít a Bizottság rendelkezésére bocsátandó leginnovatívabb és legérdekesebb eredményekből.

2024-ben három tematikus hálózat várható:

 • A Jean Monnet belpolitikai hálózat:emberközpontú gazdaság
 • A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat: EU–Latin-Amerika
 • A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat: EU-Afrika

A tematikus hálózatok végső célja, hogy rendszeres visszajelzést adjanak (pl. online hírlevélen keresztül) a terület legfejlettebb és leginnovatívabb gyakorlatairól, ami támogatja és hozzáadott értékkel gazdagítja a vitát.

Az oktatás és képzés egyéb területein működő Jean Monnet hálózatok elősegítik az iskolák és szakképzést nyújtó intézmények olyan hálózatainak létrehozását és fejlesztését, amelyek célja a bevált gyakorlatok cseréje, a tartalomra és a módszertanra vonatkozó tapasztalatok megosztása, valamint az európai kérdések tanításával kapcsolatos ismeretek kiépítése. A hálózatoknak különösen arra kell összpontosítaniuk, hogy innovatív és kreatív módon juttassák el tanulóikhoz az EU-val kapcsolatos tényeket és ismereteket.

Az e felhívással célzott pályázók az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban bejegyzett iskolás és szakképző intézmények.

Tematikus felsőoktatási hálózatok

Az Erasmus+ támogatásra való jogosultság érdekében a Jean Monnet belpolitikai hálózatra (Az emberközpontú gazdaság) vonatkozó projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelnie. 

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?) 

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek):  

 • valamely uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban létrehozott felsőoktatási intézménynek kell lenniük; 
 • érvényes ECHE-tanúsítvánnyal kell rendelkezniük (Erasmus Felsőoktatási Charta). 

Megjegyzés: Az európai érdekű célt szolgáló (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározott) kijelölt európai intézmények nem pályázhatnak e pályázattípus keretében. 

A konzorcium összetétele (A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja) 

A pályázatokat legalább 12 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek: 

 • az Erasmus+ programhoz társult, különböző uniós tagállamokból és/vagy harmadik országokból származó legalább 7 szervezet. 

Csak a kedvezményezettek (nem kapcsolódó szervezetek) számítanak bele a konzorcium összetételébe. 

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne) 

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét). 

A projekt időtartama 

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).  

Hová kell benyújtani a pályázatot? 

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA). 

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Mikor lehet pályázni? 

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.  

Hogyan kell pályázni? 

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk. 

A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat (Latin-Amerika) keretében megvalósított projekttervek akkor jogosultak Erasmus+ támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek.  

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?) 

A támogathatósághoz a pályázóknak (adott esetben koordinátoroknak és partnereknek, kedvezményezetteknek és kapcsolódó szervezeteknek):

 • valamely uniós tagállamban és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban létrehozott felsőoktatási intézménynek kell lenniük; vagy 
 • az Erasmus+ programhoz nem társult alábbi harmadik országokban létrehozott felsőoktatási intézménynek kell lenniük; Latin-Amerika országai (10. régió); A karibi térség országai (11. régió) szintén részt vehetnek, koordinátorként azonban nem.

Az uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes ECHE-tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.

A belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei/intézményei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

Megjegyzés: Az európai érdekű célt szolgáló (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározott) kijelölt európai intézmények nem pályázhatnak e pályázattípus keretében.

A konzorcium összetétele (A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja) 

A pályázatokat legalább 12 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek:

 • legalább 5 szervezet/intézmény a latin-amerikai régió (10. régió) 5 különböző országából;
 • a koordinátornak uniós tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

Csak a kedvezményezettek (nem kapcsolódó szervezetek) számítanak bele a konzorcium összetételébe.

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne) 

 A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét). 

A projekt időtartama 

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges). 

Hová kell benyújtani a pályázatot? 

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA). 

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Mikor lehet pályázni? 

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.  

Hogyan kell pályázni? 

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk. 

A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat (EU–Afrika) keretében megvalósított projekttervek akkor jogosultak Erasmus+ támogatásra, ha megfelelnek a következő feltételeknek.  

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények (Ki pályázhat?)

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és kapcsolódó szervezeteknek):  

 • valamely uniós tagállamban és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országban létrehozott felsőoktatási intézménynek kell lenniük; vagy 
 • a programhoz nem társult alábbi harmadik országokban létrehozott felsőoktatási intézménynek kell lenniük; Szubszaharai Afrika országai (9. régió); Algéria, Egyiptom, Líbia, Marokkó és Tunézia (3. régió) szintén részt vehet.

Az uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes ECHE-tanúsítvánnyal (Erasmus Felsőoktatási Charta) kell rendelkezniük. 

Megjegyzés: Az európai érdekű célt szolgáló (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározott) kijelölt európai intézmények nem pályázhatnak e pályázattípus keretében.  

A konzorcium összetétele (A részt vevő szervezetek/intézmények száma és profilja)  

A pályázatokat legalább 10 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania, amely megfelel a következő feltételeknek:  

 • legalább 5 szervezet/intézmény a szubszaharai régió (9. régió) 5 különböző országából;
 • a koordinátornak uniós tagállamban és/vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie. 

Csak a kedvezményezettek (nem kapcsolódó szervezetek) számítanak bele a konzorcium összetételébe.  

Földrajzi hely (A tevékenységek helyszíne) 

A tevékenységeknek a támogatható országokban kell zajlaniuk (lásd a pályázati útmutató A. részét). 

A projekt időtartama 

A projektek időtartama általában 36 hónap (a támogatási megállapodás meghosszabbítása kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).  

Hová kell benyújtani a pályázatot? 

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA). 

Felhívás azonosítója: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Mikor lehet pályázni? 

A pályázóknak február 1. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.  

Hogyan kell pályázni? 

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók információk. 

A hálózatokra a következő értékelési szempontok alkalmazandók:

A projekt relevanciája - (maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a felhívásban meghatározott kiemelt téma szempontjából;
 • A pályázat relevanciája a közös uniós értékek – például az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából.
 • milyen mértékben alkalmas a pályázat az új oktatási, kutatási vagy vitatevékenységek fejlesztésének előmozdítására;
 • a tudományos hozzáadott érték bizonyítéka

A projektterv és a megvalósítás minősége - (maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága
 • A tudományos eredmények elemzésére és felülvizsgálatára javasolt rendszer minősége
 • Az uniós szakpolitikát alátámasztó javasolt modell minősége
 • A munkaprogram milyen mértékben kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására 
 • A tevékenységekhez rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és teljesítendő eredményeivel
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége - (maximális pontszám: 25 pont)

 • A hálózat összetétele a földrajzi lefedettség és a kompetenciák egymást kiegészítő jellege tekintetében.
 • A partnerség belső szervezeti felépítése:
  • A javasolt tevékenységek résztvevői profiljának és szakértelmének relevanciája és egymást kiegészítő jellege, összhangban a pályázatban tárgyalt konkrét témával.
 • Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.

Hatás - (maximális pontszám: 25 pont)

A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó fellépések megfelelősége és minősége: 
  • a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot;
  • (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy az eredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak legalább 70 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenkívül a fenti odaítélési feltételek mindegyike esetében legalább 15 pontot el kell érniük.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Várt hatás

A felsőoktatási hálózatok az Erasmus+ rendelet 8. cikkével összhangban támogatják az európai integrációs kérdésekről folytatott tudományos és nyilvános vitát azáltal, hogy összegyűjtik, megosztják és megvitatják a partnerek között a kutatási eredményeket, a kurzusok és tapasztalatok tartalmát, a termékeket (tanulmányokat, cikkeket stb.). A hálózatok azáltal, hogy rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a hálózatok együttműködésének innovatív és érdekes eredményeiről, hozzájárulnak a Bizottság szakpolitikai döntéshozatalához azáltal, hogy bizonyítékokat és új ismereteket nyújtanak a pályázati felhívások tematikus prioritásaival kapcsolatos szakpolitikai fejleményekről. 

A külpolitikai hálózatok hozzájárulnak továbbá az afrikai és latin-amerikai felsőoktatási intézmények kapacitásépítéséhez az uniós tanulmányok és az EU-val kapcsolatos oktatási programok terén. 

Földrajzi célok

A belpolitikai hálózatnak tevékenységeit a tagállamokra és az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokra kell összpontosítania.. Az "EU–Afrika" és az "EU–Latin-Amerika" külpolitikai hálózat támogatja az európai és afrikai vagy latin-amerikai felsőoktatási intézmények közötti, a Jean Monnet tevékenységek prioritásaival kapcsolatos tudományos együttműködést, ezért az a tagállamokra, az Erasmus+ programhoz társult harmadik országokra és a szubszaharai afrikai országokra és a szubszaharai afrikai országokra (9. régió) korlátozódik; Algéria, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Tunézia (3. régió) és latin-amerikai országok (10. régió), valamint karibi országok (11. régió)

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások keretében nyújtott egyösszegű támogatás összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege az uniós belpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 000 000 EUR

Az uniós hozzájárulás maximális összege az uniós külpolitikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 200 000 EUR

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens munkacsomagokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes munkacsomagok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a munkacsomagonkénti részarányt (valamint az egyes munkacsomagokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolódó szervezetekhez rendelt részarányt);
 • A költségek fedezhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és megélhetési költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. A 80%-os társfinanszírozási arányt az értékelést követően meghatározott összes becsült elszámolható költségre kell alkalmazni.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

Harmadik feleknek vissza nem térítendő támogatás vagy pénzdíj formájában nyújtott pénzügyi támogatás megengedett.

Az önkéntesek költségei megengedettek. Ezeket az önkéntesek egységköltségeiről szóló bizottsági határozatban meghatározott egységköltségek formájában kell meghatározni1 .

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet