Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet irányadó vita

A felsőoktatás kiterjedt tematikus hálózatainak elsődleges célja az lesz, hogy a partnereik körében összegyűjtsék, megosszák és megvitassák a kutatások eredményeit, a tananyagokat, a tapasztalatokat és a rendelkezésre álló forrásmunkákat (tanulmányok, cikkek stb.). Minden hálózat létrehoz egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a partnerek számára, hogy megosszák tudományos munkájukat és szakértői értékelési gyakorlatokat végezzenek, valamint észrevételeket fűzzenek a közzétett dokumentumokhoz. A hálózat koordinátora rendszeresen válogatást készít a Bizottság rendelkezésére bocsátandó leginnovatívabb és legérdekesebb eredményekből.

2023-ban három tematikus hálózat várható:

 • A belső politikával foglalkozó Jean Monnet hálózat: Digitális átállás Európában
 • A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat: Értékek és demokrácia
 • A külpolitikával foglalkozó Jean Monnet hálózat: EU-Afrika

A tematikus hálózatok végső célja, hogy rendszeres visszajelzést adjanak (pl. online hírlevélen keresztül) a terület legfejlettebb és leginnovatívabb gyakorlatairól, ami támogatja és hozzáadott értékkel gazdagítja a vitát.

Az oktatás és képzés egyéb területein működő Jean Monnet hálózatok elősegítik az iskolák és szakképzést nyújtó intézmények olyan hálózatainak létrehozását és fejlesztését, amelyek célja a bevált gyakorlatok cseréje, a tartalomra és a módszertanra vonatkozó tapasztalatok megosztása, valamint az európai kérdések tanításával kapcsolatos ismeretek kiépítése. A hálózatoknak különösen arra kell összpontosítaniuk, hogy innovatív és kreatív módon juttassák el tanulóikhoz az EU-val kapcsolatos tényeket és ismereteket.

Az e felhívással célzott pályázók az uniós tagállamokban vagy a programhoz társult harmadik országokban bejegyzett iskolás és szakképző intézmények.

Tematikus felsőoktatási hálózatok

A Jean Monnet hálózatokra a következő támogathatósági feltételek vonatkoznak a felsőoktatásban

Ki pályázhat?

A belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „Digitális átállás Európában” esetében a pályázóknak (koordinátornak és teljes jogú partnereknek) a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • érvényes ECHE-vel rendelkező felsőoktatási intézmény;
 • Valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban rendelkezik székhellyel

A külső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „Értékek és demokrácia” esetében a pályázóknak (koordinátornak és teljes jogú partnereknek) a következő feltételeknek kell megfelelniük:                  

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük.

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

Kivétel: a belarusz szervezetek/intézmények (2. régió) és az Oroszországi Föderáció szervezetei (4. régió) nem jogosultak arra, hogy részt vegyenek ebben a pályázattípusban.

A külső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „EU-Afrika” esetében a pályázóknak (koordinátornak és teljes jogú partnereknek) a következőknek kell megfelelniük:

 • felsőoktatási intézménynek kell lenniük;
 • uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult, alábbi harmadik országokban kell székhellyel rendelkezniük: Szubszaharai Afrika országai (9. régió); Algéria, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Tunézia (3. régió).                        

Az uniós tagállamokban és a programhoz társult harmadik országokban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. A programhoz nem társult harmadik országok részt vevő felsőoktatási intézményeinek nem kell ECHE-vel rendelkezniük.

Megjegyzés minden hálózat számára: Az európai érdekű célt szolgáló (az Erasmus+ programot létrehozó rendeletben meghatározott) kijelölt európai intézmények nem pályázhatnak e pályázattípus keretében.

A konzorcium összetétele

A belső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „Digitális átállás Európában” esetében a pályázatokat:

 • legalább hét különböző uniós tagállamból és/vagy a programhoz társult harmadik országból – származó legalább 12 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania.  A kapcsolódó szervezetek/intézmények nem számítanak bele a konzorcium összetételére vonatkozó minimális támogathatósági feltételekbe.

A külső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „Értékek és demokrácia” esetében a pályázatokat

 • legalább hat különböző, a programhoz nem társult és a külső fellépési eszközök által lefedett harmadik országból származó legalább 12 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania. A kapcsolódó szervezetek/intézmények nem számítanak bele a konzorcium összetételére vonatkozó minimális támogathatósági feltételekbe.
 • A koordinátornak uniós tagállamban és/vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.

A külső uniós kérdésekkel foglalkozó hálózat: „EU–Afrika” esetében a pályázatokat:

 • legalább 5 különböző szubszaharai afrikai országból (9. régió) származó, legalább 10 pályázóból álló konzorciumnak kell benyújtania. A koordinátornak uniós tagállamban és/vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkeznie.
 • A kapcsolódó szervezetek/intézmények nem számítanak bele a konzorcium összetételére vonatkozó minimális támogathatósági feltételekbe.

A projekt időtartama

A projektek időtartama általában 36 hónap (a meghosszabbítás kellően indokolt esetben és módosítás révén lehetséges).

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA)

Felhívás azonosítója:

 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM
 • ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON- EU-AFRICA

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak február 14. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A hálózatokra a következő értékelési szempontok alkalmazandók:

A projekt relevanciája - (maximális pontszám: 25 pont)

 • A pályázat relevanciája a felhívásban meghatározott kiemelt téma szempontjából;
 • milyen mértékben alkalmas a pályázat az új oktatási, kutatási vagy vitatevékenységek fejlesztésének előmozdítására;
 • a tudományos hozzáadott érték bizonyítéka

A projektterv és a megvalósítás minősége -(maximális pontszám: 25 pont)

 • Módszertan: a javasolt tevékenységek minősége, újszerűsége és megvalósíthatósága
 • A tudományos eredmények elemzésére és felülvizsgálatára javasolt rendszer minősége
 • Az uniós szakpolitikát alátámasztó javasolt modell minősége
 • A munkaprogram milyen mértékben kerül egyértelmű, teljes és koherens módon bemutatásra, kellő figyelmet fordítva az előkészítés, a megvalósítás, az értékelés, az utánkövetés és a disszemináció szakaszai megfelelő megtervezésének igazolására 
 • A tevékenységekhez rendelt erőforrások milyen mértékben vannak összhangban azok célkitűzéseivel és elérendő eredményeivel
 • Nyomonkövetési és értékelési stratégia

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége - (maximális pontszám: 25 pont)

 • A hálózat összetétele a földrajzi lefedettség és a kompetenciák egymást kiegészítő jellege tekintetében.
 • A partnerség belső szervezeti felépítése:
  • A javasolt tevékenységek résztvevői profiljának és szakértelmének relevanciája és egymást kiegészítő jellege, összhangban a pályázatban tárgyalt konkrét témával.
 • Együttműködési megállapodások, valamint a szerep- és felelősségi körök, illetve a feladatok felosztása.

Hatás - (maximális pontszám: 25 pont)

A hosszú távú hatással rendelkező hálózatok várható hatása.

Disszemináció és kommunikáció:

 • A tevékenységek eredményeinek a hálózatokban érintett intézményen belüli és kívüli disszeminációját célzó fellépések megfelelősége és minősége: 
  • a tevékenységekkel és eredményekkel kapcsolatos tudatosság fokozása, a résztvevők és szervezetek/intézmények láthatóságának növelése;
 • Milyen mértékben érik el az előirányzott disszeminációs eszközök a célcsoportot;
  • (többek között közösségi média, publikációk stb.);
  • események.
 • Fenntarthatóság és folytonosság: a pályázat megfelelő intézkedéseket és forrásokat irányoz elő annak érdekében, hogy az eredmények és az előnyök a projekt időtartamát követően is fenntarthatóak legyenek.

A pályázatoknak összesen legalább 70 pontot, az egyes értékelési szempontoknál pedig legalább 15 pontot kell elérniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Az ugyanabba a témába tartozó, egyenlő pontszámú pályázatokat a „projekt relevanciája” és a „hatás” értékelési szempont szerinti pontszámok alapján rangsorolják.

Finanszírozási szabályok

Ez a pályázattípus egyösszegű támogatáson alapuló finanszírozási modellt követ. Az egyszeri egyösszegű támogatás összegét minden egyes támogatás esetében a megpályázott tevékenység becsült költségvetése alapján határozzák meg. A támogatást nyújtó hatóság az egyes támogatások összegét a pályázat, az értékelés eredménye, a finanszírozási arányok és a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási összeg alapján határozza meg.

Az uniós hozzájárulás maximális összege az uniós belső politikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 000 000 euró

Az uniós hozzájárulás maximális összege az uniós külső politikai kérdésekkel foglalkozó hálózatonként 1 200 000 euró

Hogyan határozzák meg a projekthez nyújtott egyösszegű támogatás összegét?

A pályázóknak részletes költségvetési táblázatot kell kitölteniük a pályázati űrlapnak megfelelően, a következő pontok figyelembevételével:

 • A költségvetést a kedvezményezett(ek)nek szükség szerint részleteznie kell, és koherens feladatmodulokba kell szervezni (például „projektmenedzsment”, „képzés”, „események szervezése”, „mobilitás előkészítése és végrehajtása”, „kommunikáció és disszemináció”, „minőségbiztosítás” stb.);
 • A pályázatnak ismertetnie kell az egyes feladatmodulok alá tartozó tevékenységeket;
 • A pályázóknak a pályázatukban meg kell adniuk a becsült költségek bontását, amely tartalmazza a feladatmodulonkénti részarányt (valamint az egyes feladatmodulokon belül az egyes kedvezményezettekhez és kapcsolt jogalanyokhoz rendelt részarányt);
 • A költségek lefedhetik a személyi jellegű ráfordításokat, az utazási és tartózkodási költségeket, a felszerelések költségeit, valamint az alvállalkozóknak kiszervezett tevékenységek költségeit, és az egyéb költségeket (például az információk disszeminációja, közzététel vagy fordítás).

A pályázatokat a szabványos értékelési eljárások szerint, belső és/vagy külső szakértők segítségével értékelik. A szakértők a pályázati felhívásban meghatározott követelmények alapján értékelik a pályázatok minőségét, valamint a pályázattípus várható hatását, minőségét és hatékonyságát.

A pályázat értékelését követően az engedélyezésre jogosult tisztviselő megállapítja az egyösszegű támogatás összegét, figyelembe véve az elvégzett értékelés megállapításait. Az egyösszegű támogatás összege az értékelést követően meghatározott becsült költségvetés legfeljebb 80%-a lehet.

A támogatás paramétereit (maximális támogatási összeg, finanszírozási arány, teljes elszámolható költség stb.) a támogatási megállapodás határozza meg.

A projekt teljesítményét az elért eredmények alapján értékelik. A finanszírozási rendszer lehetővé teszi, hogy a bemenetek helyett az eredmények álljanak a középpontban, és ezáltal a mérhető célkitűzések megvalósításának szintjére és minőségére helyezi a hangsúlyt.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Jean Monnet