Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ftehimiet ta’ mobbiltà u tagħlim

Dawn id-dokumenti jistabbilixxu diversi kriterji li għandhom jiġu approvati u segwiti bejn diversi partijiet li jwettqu programmi Erasmus.

Ftehim tal-mobbiltà

Jistabbilixxi l-programm ta’ tagħlim/taħriġ li għandu jiġi segwit.

Templates għal Ftehimiet ta’ Mobbiltà

Ftehim ta’ apprendiment

Jipprovdi tħejjija trasparenti u effiċjenti ta’ skambju ta’ studenti.

Linji gwida u templates għall-Ftehimiet ta’ Apprendiment

Ftehim Interistituzzjonali

Jistabbilixxi l-kundizzjonijiet qafas għall-mobbiltajiet tal-istudenti u tal-istaff li jseħħu bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

Dettalji dwar il-qbil u d-dokumenti kampjun