Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Πολιτικος διαλογος Jean Monnet

Τα μεγάλα θεματικά δίκτυα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση (κάθε έτος θα υποστηρίζεται ένα δίκτυο για εσωτερικά θέματα της ΕΕ και ένα δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν συγκεκριμένη προτεραιότητα) θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας, το περιεχόμενο των μαθημάτων και εμπειρίες, τα προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.). Κάθε δίκτυο θα δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους εταίρους να μοιράζονται τις ακαδημαϊκές εργασίες τους και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους, υποβάλλοντας, επίσης παρατηρήσεις επί των αναρτημένων εγγράφων. Ο συντονιστής του δικτύου θα προβαίνει τακτικά σε επιλογή των πλέον καινοτόμων και ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων που θα παρέχονται στην Επιτροπή.

Το δίκτυο για εσωτερικά θέματα της ΕΕ θα ασχοληθεί με το ακόλουθο θέμα: «Το μέλλον της Ευρώπης»

Το δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής θα ασχοληθεί με το ακόλουθο θέμα: «Η Ευρώπη στον κόσμο»

Ο τελικός στόχος των θεματικών δικτύων είναι να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση (π.χ. ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με τις πλέον προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα, υποστηρίζοντας και προσθέτοντας αξία στη συζήτηση.

Τα δίκτυα Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα προωθήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη δικτύων σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις μεθοδολογίες και την ανάπτυξη γνώσεων για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα δίκτυα θα πρέπει ιδίως να επικεντρώνονται στην παροχή στοιχείων και γνώσεων για την ΕΕ στους εκπαιδευόμενους τους με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.

Οι αιτούντες στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση είναι σχολεία και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Θεματικά δίκτυα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση

Για τα δίκτυα Jean Monnet ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας (στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση)

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ECHE). Ο εν λόγω χάρτης δεν απαιτείται για τα συμμετέχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση.

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Αίτηση μπορεί να υποβάλει οποιοδήποτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα ή σε τρίτη χώρα που δεν είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Εξαίρεση: οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αυτή τη δράση.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Δίκτυο για εσωτερικά θέματα της ΕΕ: τουλάχιστον 12 ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 7 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής: τουλάχιστον 12 ιδρύματα ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον 6 συμμετέχοντες από τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της ΕΕ.

Διάρκεια του σχεδίου

3 έτη

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης:

 • Για τον πολιτικό διάλογο Jean Monnet - Εσωτερικά θέματα της ΕΕ: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU -
 • Για τον πολιτικό διάλογο Jean Monnet - Θέματα εξωτερικής πολιτικής: ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EUT

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Μαρτίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Για τα δίκτυα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης με το θέμα προτεραιότητας όπως ορίζεται στην πρόσκληση·
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαδημαϊκή προστιθέμενη αξία της·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Ποιότητα του προτεινόμενου συστήματος ανάλυσης και επανεξέτασης της ακαδημαϊκής παραγωγής.
 • Ποιότητα του προτεινόμενου μοντέλου τροφοδότησης της πολιτικής της ΕΕ.
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης.
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δραστηριότητες συνάδουν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας - (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Σύνθεση του δικτύου από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης και συμπληρωματικότητας των αρμοδιοτήτων·
 • Εσωτερική οργάνωση της σύμπραξης:
  • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις προτεινόμενες δραστηριότητες, σύμφωνα με το ειδικό θέμα που εξετάζεται στην πρόταση·
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας και κατανομή ρόλων, ευθυνών και καθηκόντων·

Αντίκτυπος - (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των δικτύων όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις·

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των μέτρων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος που συμμετέχει στα δίκτυα: 
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών.
 • Ο βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση
  • (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.
 • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου·

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 70 βαθμούς συνολικά και 15 βαθμούς σε κάθε κριτήριο χορήγησης. Σε περίπτωση ex aequo σε προτάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα, θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω προτάσεις για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, στη συνέχεια, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά δίκτυο για εσωτερικά θέματα της ΕΕ ανέρχεται σε 1 000 000 EUR

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής ανέρχεται σε 1 200 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet