Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Πολιτικος διαλογος Jean Monnet

Τα μεγάλα θεματικά δίκτυα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη συζήτηση μεταξύ των εταίρων σχετικά με τα πορίσματα της έρευνας, το περιεχόμενο των μαθημάτων και των εμπειριών, τα προϊόντα (μελέτες, άρθρα κ.λπ.). Κάθε δίκτυο θα δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους εταίρους να μοιράζονται τις ακαδημαϊκές εργασίες τους και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιολόγησης από ομοτίμους, υποβάλλοντας, επίσης παρατηρήσεις επί των αναρτημένων εγγράφων. Ο συντονιστής του δικτύου θα προβαίνει τακτικά σε επιλογή των πλέον καινοτόμων και ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων που θα παρέχονται στην Επιτροπή.

Το 2024 προβλέπονται τρία θεματικά δίκτυα:

 • Δίκτυο Jean Monnet για την εσωτερική πολιτική: μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
 • Δίκτυο Jean Monnet για την εξωτερική πολιτική: ΕΕ–Λατινική Αμερική
 • Δίκτυο Jean Monnet για την εξωτερική πολιτική: ΕΕ–Αφρική

Ο τελικός στόχος των θεματικών δικτύων είναι να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση (π.χ. ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο) σχετικά με τις πλέον προηγμένες και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα, υποστηρίζοντας και προσθέτοντας αξία στη συζήτηση.

Τα δίκτυα Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα προωθήσουν τη δημιουργία και την ανάπτυξη δικτύων σχολείων και ιδρυμάτων ΕΕΚ με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις μεθοδολογίες και την ανάπτυξη γνώσεων για τη διδασκαλία ευρωπαϊκών θεμάτων. Τα δίκτυα θα πρέπει ιδίως να επικεντρώνονται στην παροχή στοιχείων και γνώσεων για την ΕΕ στους εκπαιδευόμενους τους με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο.

Οι αιτούντες στους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση είναι σχολεία και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Θεματικά δίκτυα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου στο πλαίσιο του δικτύου Jean Monnet για την εσωτερική πολιτική: Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;) 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει να είναι:  

 • ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+· 
 • κάτοχοι έγκυρου πιστοποιητικού ECHE (Χάρτης Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 

Σημείωση: Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση. 

Σύνθεση της κοινοπραξίας  (Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών) 

Προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία τουλάχιστον 12 αιτούντων, η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • τουλάχιστον 7 οντότητες από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και/ή τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+. 

Μόνο οι δικαιούχοι (μη συνδεόμενες οντότητες) υπολογίζονται για τη σύνθεση της κοινοπραξίας. 

Γεωγραφική θέση  (Τόπος των δραστηριοτήτων) 

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού). 

Διάρκεια του σχεδίου 

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης). 

Πού υποβάλλεται η αίτηση; 

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). 

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Πότε υποβάλλεται η αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).  

Πώς υποβάλλεται η αίτηση; 

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού. 

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για το δίκτυο Jean Monnet για την εξωτερική πολιτική «Λατινική Αμερική» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί  (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;) 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (συντονιστές, και εταίροι, δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες, κατά περίπτωση) πρέπει:

 • να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+· ή 
 • να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) εγκατεστημένα στις ακόλουθες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: χώρες της Λατινικής Αμερικής (περιφέρεια 10)· οι χώρες της Καραϊβικής (περιοχή 11) μπορούν επίσης να συμμετέχουν, αλλά όχι ως συντονιστές.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ECHE (Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).

Οι οργανισμοί από τη Λευκορωσία (περιφέρεια 2) και τη Ρωσική Ομοσπονδία (περιφέρεια 4) δεν είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή σ’ αυτήν τη δράση.

Σημείωση: Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση.

Σύνθεση της κοινοπραξίας  (Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών) 

Προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία τουλάχιστον 12 αιτούντων, η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τουλάχιστον 5 οντότητες από 5 διαφορετικές χώρες στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής (περιφέρεια 10)·
 • ο συντονιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+.

Μόνο οι δικαιούχοι (μη συνδεόμενες οντότητες) υπολογίζονται για τη σύνθεση της κοινοπραξίας.

Γεωγραφική θέση  (Τόπος των δραστηριοτήτων) 

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού). 

Διάρκεια του σχεδίου 

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης). 

Πού υποβάλλεται η αίτηση; 

 Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). 

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Πότε υποβάλλεται η αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).  

Πώς υποβάλλεται η αίτηση; 

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού. 

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι προτάσεις σχεδίου για το δίκτυο Jean Monnet για την εξωτερική πολιτική «ΕΕ-Αφρική» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια. 

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί (Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;)

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες (δικαιούχοι και συνδεόμενες οντότητες) πρέπει:  

 • να είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα Erasmus+· ή 
 • να είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) εγκατεστημένο στις ακόλουθες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα: χώρες της υποσαχάριας Αφρικής (περιφέρεια 9)· η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Λιβύη, το Μαρόκο, η Τυνησία (περιφέρεια 3) μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό ECHE (Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση). 

Σημείωση: Τα καθορισμένα ιδρύματα (όπως ορίζονται στον Κανονισμό που θεσπίζει το πρόγραμμα Erasmus+), τα οποία επιδιώκουν έναν στόχο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δεν είναι επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη δράση. 

 Σύνθεση της κοινοπραξίας  (Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών) 

Προτάσεις πρέπει να υποβληθούν από κοινοπραξία τουλάχιστον 10 αιτούντων, η οποία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • τουλάχιστον 5 οντότητες από 5 διαφορετικές χώρες στην Υποσαχάρια Αφρική (περιφέρεια 9)·
 • Ο συντονιστής πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα που είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα. 

Μόνο οι δικαιούχοι (μη συνδεόμενες οντότητες) υπολογίζονται για τη σύνθεση της κοινοπραξίας. 

Γεωγραφική θέση  (Τόπος των δραστηριοτήτων) 

Οι δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες χώρες (βλ. μέρος Α του παρόντος οδηγού). 

Διάρκεια του σχεδίου 

Τα σχέδια θα πρέπει κανονικά να διαρκούν 36 μήνες (υπάρχει δυνατότητα παράτασης, εφόσον αιτιολογείται δεόντως και μέσω τροποποίησης της συμφωνίας επιχορήγησης). 

Πού υποβάλλεται η αίτηση; 

 Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). 

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA 

Πότε υποβάλλεται η αίτηση; 

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως την 1η Φεβρουαρίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).  

Πώς υποβάλλεται η αίτηση; 

Για πληροφορίες, συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού. 

Για τα δίκτυα ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια χορήγησης:

Συνάφεια του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Η συνάφεια της πρότασης με το θέμα προτεραιότητας όπως ορίζεται στην πρόσκληση·
 • Η συνάφεια της πρότασης για τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατία, της ισότητας, του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.
 • Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση είναι θεωρείται κατάλληλη για την προώθηση της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας ή συζήτησης·
 • Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαδημαϊκή προστιθέμενη αξία της·

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου - (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Μεθοδολογία: ποιότητα, πρωτοτυπία και σκοπιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.
 • Ποιότητα του προτεινόμενου συστήματος ανάλυσης και επανεξέτασης της ακαδημαϊκής παραγωγής.
 • Ποιότητα του προτεινόμενου μοντέλου τροφοδότησης της πολιτικής της ΕΕ.
 • Ο βαθμός στον οποίο το πρόγραμμα εργασίας παρουσιάζεται κατά τρόπο σαφή, ολοκληρωμένο και συνεκτικό, με τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παρουσίαση του κατάλληλου σχεδιασμού των φάσεων της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της αξιολόγησης, της παρακολούθησης και της διάδοσης.
 • Ο βαθμός στον οποίο οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δραστηριότητες συνάδουν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους.
 • Στρατηγική παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

 • Σύνθεση του δικτύου από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης και συμπληρωματικότητας των αρμοδιοτήτων·
 • Εσωτερική οργάνωση της σύμπραξης:
  • Συνάφεια και συμπληρωματικότητα του προφίλ και της εμπειρογνωσίας των συμμετεχόντων που συμμετέχουν στις προτεινόμενες δραστηριότητες, σύμφωνα με το ειδικό θέμα που εξετάζεται στην πρόταση·
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας και κατανομή ρόλων, ευθυνών και καθηκόντων.

Αντίκτυπος (μέγιστη βαθμολογία: 25 βαθμοί)

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των δικτύων όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Διάδοση και επικοινωνία:

 • καταλληλότητα και ποιότητα των δράσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και εκτός του ιδρύματος που συμμετέχει στα δίκτυα:
  • ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα, ενίσχυση της προβολής των συμμετεχόντων και των οργανισμών·
 • Ο βαθμός στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία διάδοσης θα έχουν απήχηση
  • (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των δημοσιεύσεων κ.λπ.)·
  • εκδηλώσεις.
 • Βιωσιμότητα και συνέχιση: η πρόταση περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και πόρους ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αποτελεσμάτων και των οφελών μετά την ολοκλήρωσή του σχεδίου.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι προτάσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 70 βαθμούς. Επιπλέον, πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 15 βαθμούς σε καθεμία από τις κατηγορίες των παραπάνω κριτηρίων χορήγησης.

Θα δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ex aequo σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η προτεραιότητα θα βασίζεται στη βαθμολογία τους για το κριτήριο «Αντίκτυπος».

Εάν αυτό δεν επιτρέπει τον καθορισμό της προτεραιότητας, μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω ιεράρχηση με την εξέταση του συνολικού χαρτοφυλακίου σχεδίων και της δημιουργίας θετικών συνεργειών μεταξύ των σχεδίων ή με βάση άλλους παράγοντες που σχετίζονται με τους στόχους της πρόσκλησης. Οι παράγοντες αυτοί τεκμηριώνονται στην έκθεση της ειδικής ομάδας.

Αναμενομενος αντικτυπος

Τα δίκτυα στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση θα στηρίξουν τις ακαδημαϊκές και δημόσιες «συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω της συλλογής και της ανταλλαγής  των ερευνητικών πορισμάτων, του περιεχομένου των μαθημάτων, της πείρας και των προϊόντων (μελέτες, άρθρα κ.λπ.) μεταξύ των εταίρων και των συζητήσεων σχετικά με αυτά. Μέσα από την τακτική παροχή στην Επιτροπή των καινοτόμων και ενδιαφερόντων αποτελεσμάτων της συνεργασίας των δικτύων, τα δίκτυα συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής της Επιτροπής παρέχοντας στοιχεία και νέες πληροφορίες σχετικά με τις εξελίξεις πολιτικής όσον αφορά τις θεματικές προτεραιότητες των προσκλήσεων. 

Τα δίκτυα για την εξωτερική πολιτική συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ΕΕ. 

Γεωγραφικοι στοχοι

Το δίκτυο για την εσωτερική πολιτική θα πρέπει να εστιάσει τις δραστηριότητές του στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus+. Τα δίκτυα για την εξωτερική πολιτική «ΕΕ-Αφρική» και «ΕΕ-Λατινική Αμερική»υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή συνεργασία όσον αφορά τις προτεραιότητες των δράσεων Jean Monnet μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών ή λατινοαμερικανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και, ως εκ τούτου, περιορίζεται στα κράτη μέλη, σε τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus+ και στις χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής (περιοχή 9), στην Αίγυπτο, την Αλγερία, τη Λιβύη, το Μαρόκο και την Τυνησία (περιφέρεια 3),στις χώρες της Λατινικής Αμερικής (περιφέρεια 10) και στις χώρες της Καραϊβικής (περιφέρεια 11)

Ποιοι ειναι οι κανονες χρηματοδοτησης;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά δίκτυο για εσωτερικά θέματα της ΕΕ ανέρχεται σε 1 000 000 EUR

Η μέγιστη συνεισφορά της ΕΕ ανά δίκτυο για θέματα εξωτερικής πολιτικής ανέρχεται σε 1 200 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

 • ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 • η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 • οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά δέσμη εργασιών (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 • οι δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση, μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % θα εφαρμοστεί στις συνολικές εκτιμώμενες επιλέξιμες δαπάνες που καθορίζονται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Επιτρέπεται η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους με τη μορφή επιχορηγήσεων ή βραβείων.

Επιτρέπονται οι δαπάνες για εθελοντές. Έχουν τη μορφή μοναδιαίου κόστους, όπως ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το μοναδιαίο κόστος για<u> </u>εθελοντές1 .

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet