Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Rasprava o politikama programa Jean Monnet

Primarni je cilj velikih tematskih mreža u području visokog obrazovanja prikupljanje i širenje rezultata istraživanja, nastavnih sadržaja i iskustava te znanstvenih radova (studija, članaka itd.), kao i rasprava o njima među partnerima. Svaka mreža uspostavit će alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje znanstvene radove i provode istorazinsko vrednovanje te komentiraju objavljene dokumente. Koordinator mreže redovito će birati najinovativnije i najzanimljivije rezultate te ih dostavljati Komisiji.

Za 2024. predviđene su tri tematske mreže:

 • mreža Jean Monnet o unutarnjoj politici: gospodarstvo u interesu građana
 • mreža Jean Monnet za vanjsku politiku: EU – Latinska Amerika
 • mreža Jean Monnet za vanjsku politiku: EU – Afrika

Konačni je cilj pružati redovite povratne informacije (npr. internetski bilten) o najnaprednijim i inovativnim praksama u tom području te tako podupirati raspravu i pridonositi joj.

Mreže Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja poticat će uspostavu i razvoj mreža škola i ustanova za SOO čiji je cilj razmjena primjera dobre prakse i iskustava povezanih sa sadržajem i metodologijama poučavanja o europskim temama te njihovo unaprjeđenje. Mreže bi posebno trebale biti usmjerene na inovativan i kreativan pristup prenošenja činjenica i znanja o EU-u svojim učenicima i studentima.

Prijavitelji kojima je namijenjen ovaj poziv su škole i ustanove za strukovno osposobljavanje sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Tematske mreže u području visokog obrazovanja

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za mrežu Jean Monnet za unutarnju politiku: gospodarstvo u interesu građana, moraju ispuniti sljedeće kriterije. 

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju: 

 • biti visoko učilište sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+
 • imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Napomena: Imenovane europske institucije (utvrđene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+) koje nastoje ostvariti cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti za ovu aktivnost.

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 12  prijavitelja koji ispunjava sljedeće uvjete.

 • najmanje 7 subjekata iz različitih država članica EU-a i/ili trećih zemalja povezanih s programom Erasmus+.

Samo se korisnici (ne povezani subjekti) računaju u sastav konzorcija.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-EU

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu)

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za mreže Jean Monnet za vanjsku politiku: Latinska Amerika moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (koordinatori i partneri, korisnici i povezani subjekti ako ih ima) moraju biti:

 • visoka učilišta sa sjedištem u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ ili
 • visoka učilišta sa sjedištem u sljedećim trećim zemljama koje nisu pridružene programu Erasmus+: zemlje Latinske Amerike (regija 10); mogu sudjelovati i karipske zemlje (regija 11), ali ne kao koordinator.

visoka učilišta sa sjedištem u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Organizacije iz Bjelarusa (regija 2) i Ruske Federacije (regija 4) nisu prihvatljive za sudjelovanje u ovoj aktivnosti.

Napomena: Imenovane europske institucije (utvrđene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+) koje nastoje ostvariti cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti za ovu aktivnost.

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 12 prijavitelja koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 5 subjekata iz 5 zemalja Latinske Amerike (regija 10)
 • koordinator mora imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+.

Samo se korisnici (ne povezani subjekti) računaju u sastav konzorcija.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

 Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-LATIN-AMERICA

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu)

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za mrežu Jean Monnet za vanjsku politiku: EU – Afrika moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Prihvatljive organizacije sudionice (Tko se može prijaviti?)

Da bi bili prihvatljivi, prijavitelji (korisnici i povezani subjekti) moraju biti:  

 • visoka učilišta sa sjedištem u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ ili
 • visoka učilišta sa sjedištem u sljedećim trećim zemljama koje nisu pridružene programu Erasmus+: zemlje supsaharske Afrike (regija 9); sudjelovati mogu i Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis (regija 3).

Visoka učilišta sa sjedištem u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu moraju imati valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE).

Napomena: Imenovane europske institucije (utvrđene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+) koje nastoje ostvariti cilj od europskog interesa ne mogu se prijaviti za ovu aktivnost.

Sastav konzorcija (Broj i profil organizacija sudionica)

Prijedloge mora podnijeti konzorcij od najmanje 10 prijavitelja koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • najmanje 5 subjekata iz 5 zemalja supsaharske Afrike (regija 9)
 • Koordinator mora imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Samo se korisnici (ne povezani subjekti) računaju u sastav konzorcija.

Geografski položaj (Mjesto provedbe aktivnosti)

Aktivnosti se moraju odvijati prihvatljivim zemljama (vidjeti dio A ovog vodiča).

Trajanje projekta

Projekti bi u pravilu trebali trajati 36 mjeseci (produljenja su moguća u opravdanim slučajevima i ako se uvedu izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

Gdje se prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-JMO-2024-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Kad se prijaviti?

Prijavitelji zahtjev za bespovratna sredstva moraju predati do 1. veljače u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu)

Kako se prijaviti?

Informacije potražite u dijelu C ovog vodiča.

Za mreže se primjenjuju sljedeći kriteriji za dodjelu:

Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)

Relevantnost prijedloga za prioritetnu temu koja je definirana u pozivu

 • Relevantnost prijedloga za poštovanje i promicanje zajedničkih vrijednosti EU-a, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, ravnopravnosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava te suzbijaje svih oblika diskriminacije.
 • Mjera u kojoj je prijedlog prikladan za poticanje razvoja novih aktivnosti poučavanja, istraživanja ili rasprave
 • Dokaz o akademskoj dodanoj vrijednosti

Kvaliteta projektnog plana i provedbe (najviše 25 bodova)

 • Metodologija: kvaliteta, inovativnost i izvedivost predloženih aktivnosti.
 • Kvaliteta predloženog sustava za analizu i preispitivanje znanstvenih rezultata
 • Kvaliteta predloženog modela za uključivanje u politike EU-a
 • Mjera u kojoj je program rada iznesen jasno, potpuno i koherentno, a faze pripreme, provedbe, evaluacije, praćenja i diseminacije pažljivo planirane
 • Mjera u kojoj su sredstva dodijeljena za aktivnosti u skladu s njihovim ciljevima i rezultatima
 • Strategija za praćenje i evaluaciju

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji (najviše 25 bodova)

 • Sastav mreže u smislu geografske pokrivenosti i komplementarnosti kompetencija
 • Unutarnja organizacija partnerstva:
  • mjerodavnost i komplementarnost profila i stručnosti sudionika uključenih u predložene aktivnosti i za konkretnu temu kojom se prijedlog bavi.
 • Sporazumi o suradnji i raspodjela uloga, odgovornosti i zadaća.

Učinak (najviše 25 bodova)

Očekivani dugoročni učinak mreža.

Diseminacija i komunikacija:

 • primjerenost i kvaliteta aktivnosti za diseminaciju ishoda aktivnosti unutar i izvan visokog učilišta uključenog u mreže:
 • informiranje o aktivnostima i rezultatima, čime se poboljšava vidljivost sudionika i organizacija
 • Mjera u kojoj će predviđeni alati za diseminaciju doći do ciljane publike
  • (uključujući društvene medije, publikacije itd.)
  • događanja.
 • Održivost i kontinuitet: prijedlog uključuje odgovarajuće mjere i resurse kako bi se rezultati i koristi održali i nakon životnog ciklusa projekta.

Da bi došli u obzir za financiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 15 bodova u svakoj od gore navedenih kategorija kriterija za dodjelu.

Među jednako rangiranim prijedlozima prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij za dodjelu „relevantnost”. Bude li taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „kvaliteta projektnog plana i provedbe”. Bude li i taj broj bodova jednak, prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za kriterij „učinak”.

Ako to ne bude dovoljno da se odredi tko ima prednost, može se razmotriti cijeli portfelj projekata i stvaranje pozitivnih sinergija među projektima, ili se mogu uzeti u obzir drugi čimbenici povezani s ciljevima poziva. Ti će faktori biti dokumentirani u izvješću odbora za odabir.

Očekivani učinak

Mreže u visokom obrazovanju podupirat će akademsku i javnu „raspravu o pitanjima europske integracije” u skladu s člankom 8. Uredbe o programu Erasmus+, i to prikupljanjem, razmjenom i razmatranjem rezultata istraživanja, sadržaja tečajeva i iskustava te nastalih publikacija (studije, članci itd.) među partnerima. Time što Komisiji redovito prenose inovativne i zanimljive rezultate svoje suradnje, mreže doprinose njezinu oblikovanju politika jer joj pružaju dokaze i nova saznanja o razvoju politika u vezi s tematskim prioritetima poziva. 

Mreže za vanjsku politiku također doprinose izgradnji kapaciteta afričkih i latinoameričkih visokih učilišta u području studija o EU-u i nastavnih programa povezanih s EU-om. 

Geografski ciljevi

Mreža za unutarnju politiku trebala bi usmjeriti svoje aktivnosti na države članice i treće zemlje povezane s programom Erasmus+. Mreže za vanjsku politiku "EU-Afrika" i "EU-Latinska Amerika" podupiru akademsku suradnju u pogledu prioriteta djelovanja Jean Monnet između europskih i afričkih ili latinoameričkih visokih učilišta te su stoga ograničene na države članice, treće zemlje povezane s programom Erasmus+ i zemlje supsaharske Afrike (regija 9); Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis (regija 3) i zemlje Latinske Amerike (regija 10) i karipske zemlje (regija 11).

Koja su pravila financiranja?

Za ovu aktivnost koristi se model financiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivat će se za sva bespovratna sredstva na temelju procijenjenog proračuna aktivnosti koju prijavitelj predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odredit će jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na temelju prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa financiranja i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava određenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalni doprinos EU-a po mreži za unutarnja pitanja EU-a iznosi 1 000 000 EUR.

Maksimalni doprinos EU-a po mreži za pitanja vanjske politike iznosi 1 200 000 EUR.

Kako se određuje jednokratni iznos za projekt?

Prijavitelji moraju ispuniti detaljnu proračunsku tablicu u skladu s prijavnim obrascem, uzimajući u obzir sljedeće točke:

 • korisnik/korisnici trebali bi prema potrebi navesti detalje proračuna i organizirati ga u koherentnim radnim paketima (npr. podijeliti ga na „upravljanje projektima”, „osposobljavanje”, „organizaciju događanja”, „pripremu i provedbu mobilnosti”, „komunikaciju i diseminaciju”, „osiguravanje kvalitete” itd.)
 • u prijedlogu se moraju opisati aktivnosti obuhvaćene svakim radnim paketom
 • prijavitelji u prijedlogu moraju navesti raščlambu procijenjenih troškova iz koje se vidi udio po radnom paketu (i, u okviru svakog radnog paketa, udio dodijeljen svakom korisniku i povezanom subjektu)
 • troškovi mogu pokriti troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranje te druge troškove (kao što je diseminacija, objavljivanje ili prijevod).

Prijedlozi će se ocjenjivati prema standardnim postupcima uz pomoć unutarnjih i/ili vanjskih stručnjaka. Stručnjaci će ocijeniti kvalitetu prijedloga u odnosu na zahtjeve utvrđene u pozivu te očekivani učinak, kvalitetu i učinkovitost aktivnosti.

Nakon ocjenjivanja prijedloga dužnosnik za ovjeravanje utvrdit će jednokratni iznos uzimajući u obzir rezultate provedene procjene. Stopa sufinanciranja od 80 % primjenjivat će se na ukupne procijenjene prihvatljive troškove određene nakon ocjenjivanja.

Parametri bespovratnih sredstava (maksimalni iznos bespovratnih sredstava, stopa financiranja, ukupni prihvatljivi troškovi itd.) bit će utvrđeni u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Dopuštena je financijska pomoć trećim stranama u obliku bespovratnih sredstava ili nagrada.

Dopušteni su troškovi volontiranja. Trebaju biti u obliku jediničnih troškova kako je definirano u Odluci Komisije o jediničnim troškovima za volontere1

Postignuća projekta ocijenit će se na temelju ostvarenih ishoda. Taj model financiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitetu i postignute mjerljive ciljeve.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in:  Jean Monnet