Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Glossarju tat-termini - Edukazzjoni għall-Adulti

Edukazzjoni għall-Adulti

Il-forom kollha ta’ edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali, kemm jekk ta’ natura formali, mhux formali jew informali (għal taħriġ vokazzjonali kontinwu ara “VET”).

Student adult

Kwalunkwe adult li, li jkun lesta jew li ma jkunx għadu involut f’edukazzjoni jew taħriġ inizjali, li jirritorna għal xi forom ta’ apprendiment kontinwu mhux vokazzjonali (formali, mhux formali jew informali). Għall-finijiet tal-proġetti tal-Erasmus+, il-persunal edukattiv (għalliema, ħarrieġa, edukaturi, persunal akkademiku u taż-żgħażagħ, eċċ.) fi kwalunkwe settur tal-Erasmus+ ma jistax jitqies bħala student adult fl-Edukazzjoni għall-Adulti. Il-membri tal-persunal marbuta formalment mal-organizzazzjoni edukattiva tax-xogħol tagħhom (l-iskola, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni tal-iskola, l-edukazzjoni għolja u organizzazzjoni tal-edukazzjoni għall-adulti, eċċ.) jistgħu jipparteċipaw f’attivitajiet għall-persunal f’settur rilevanti tal-programm Erasmus+.

Tagged in:  Persunal tal-edukazzjoni tal-adulti