Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Skolu un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestāžu (ISCED 1.–4. līmenis) un/vai tādu augstākās izglītības iestāžu tīkliem, kas nodrošina skolotāju apmācību/izglītību, būtu jānodrošina starptautiskais aspekts jaunajam Žana Monē programmas virzienam un jāsniedz iespēja veikt labas prakses apmaiņu, kā arī kopīgas mācīšanas īstenošanu valstu grupā.

Augstākās izglītības iestādes vai skolotāju apmācības iestādes/aģentūras rīkos darbības saskaņā ar šo pasākumu, ļaujot skolotājiem skolās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniegšanas iestādēs attīstīt jaunas prasmes, lai mācītu un sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar ES, tādējādi nodrošinot tiem labāku izpratni par ES un tās da

Apvienību inovācijai mērķis ir stiprināt Eiropas inovāciju spēju, veicinot inovāciju, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (gan sākotnējās, gan tālākās) un plašāku sociālekonomikas vidi, ieskaitot pētniecību.

Profesionālās izcilības centru (PIC) iniciatīva atbalsta augšupēju profesionālās izcilības pieeju, kurā piedalās plašs vietējo ieinteresēto personu loks. Tā ļauj PIA iestādēm ātri pielāgot prasmju nodrošināšanu mainīgajām ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām, ieskaitot digitālo un zaļo pārkārtošanos.

Kas ir partnerības izcilībai?

Partnerības izcilībai atbalsta tādus projektus, kuriem ir ilgtermiņā ilgtspējīga perspektīva. Šo partnerību kontekstā tiek atbalstīti šādi pasākumi:

Subscribe to PIA izglītojamās personas un personāla locekļi