Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

A kapacitásépítési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek az uniós tagállamok, a programhoz társult harmadik országok, vagy a programhoz nem társult harmadik országok szakképzés területén tevékenykedő szervezetei/intézményei közötti többoldalú partnerségeken alapulnak. Céljuk, hogy támogassák a programhoz nem társult harmadik országok szakképzést nyújtó intézményeinek és rendszereinek relevanciáját, akadálymentességét és válaszkészségét a fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés motorjaként.

Az iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) és/vagy tanárképzést/-oktatást nyújtó felsőoktatási intézmények hálózatainak nemzetközi aspektussal kell kiegészíteniük az új Jean Monnet-ágat, és lehetővé kell tenniük a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közös tanítás megtapasztalását egy több országból álló csoporton belül.

A felsőoktatási intézmények vagy a tanárképző intézmények/ügynökségek e pályázattípus keretében olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik az iskolai tanárok és a szakképzési szolgáltatók számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki, oktassanak és részt vegyenek az uniós kérdésekben, ezáltal az EU és működésének jobb megértése révén lehetővé téve a nagyobb szerepvállalást.

Az innovációs szövetségek célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, szakképzési (mind szakmai alap-, mind szakmai továbbképzés) és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet, többek között a kutatás területe közötti együttműködés és tudásáramlás fokozásából eredő innováció révén.

Mik a kiválósági partnerségek?

A kiválósági partnerségek számára fenntartott támogatás hosszú távú, fenntartható szemléletű projektek számára ítélhető oda. Az ilyen típusú partnerségek keretében a következő tevékenységek támogathatók:

  • Szakképzési kiválósági központok
  • Erasmus Mundus akció:
    • Erasmus Mundus közös mesterképzések és
    • Erasmus Mundus tervezési intézkedések.

Ezeket a pályázattípusokat az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) kezeli.

Ez a pályázattípus olyan szakképzési szolgáltatók és a szakképzés területén tevékenykedő egyéb szervezetek/intézmények számára nyújt támogatást, amelyek szakképzésben részt vevő tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók számára kívánnak tanulási célú mobilitási tevékenységeket szervezni.

A tevékenységek széles köre támogatott. Idetartoznak a munkatársak/szakemberek/oktatók számára biztosított szakmai látogatások és szakmai továbbképzések, gyakornoki programok és hosszú távú szakmai gyakorlatok (ErasmusPro), a meghívott szakértők és az egyéb, alább ismertetett tevékenységek.

Az Erasmus-akkreditáció olyan, a szakképzésben, a köznevelésben és a felnőttoktatásban működő szervezeteknek/intézményeknek szóló lehetőség, amelyek készen állnak megnyitni kapuikat a határokon átnyúló cserék és együttműködések előtt. Az Erasmus-akkreditáció odaítélése igazolja, hogy a pályázó – a szervezetének/intézményének fejlesztését célzó átfogó törekvés részeként – tervet dolgozott ki magas színvonalú mobilitási tevékenységek megvalósítására. Ezt a tervet Erasmus-tervnek nevezik, és az Erasmus-akkreditáció iránti kérelem kulcsfontosságú részét képezi.

Subscribe to Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása