Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

A kapacitásépítési projektek olyan nemzetközi együttműködési projektek, amelyek az uniós tagállamok, a programhoz társult harmadik országok, vagy a programhoz nem társult harmadik országok szakképzés területén tevékenykedő szervezetei/intézményei közötti többoldalú partnerségeken alapulnak.

Az iskolák és szakképzési szolgáltatók (ISCED 1–4.) és/vagy tanárképzést/-oktatást nyújtó felsőoktatási intézmények hálózatainak nemzetközi aspektussal kell kiegészíteniük az új Jean Monnet-ágat, és lehetővé kell tenniük a bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a közös tanítás megtapasztalását egy több országból álló csoporton belül.

A felsőoktatási intézmények vagy a tanárképző intézmények/ügynökségek e pályázattípus keretében olyan tevékenységeket szerveznek, amelyek lehetővé teszik az iskolai tanárok és a szakképzési szolgáltatók számára, hogy új készségeket fejlesszenek ki, oktassanak és részt vegyenek az uniós kérdésekben, ezáltal az EU és működésének jobb megértése révén lehetővé

Az innovációs szövetségek célja Európa innovációs kapacitásának megerősítése a felsőoktatási, szakképzési (mind szakmai alap-, mind szakmai továbbképzés) és a tágabb társadalmi-gazdasági környezet, többek között a kutatás területe közötti együttműködés és tudásáramlás fokozásából eredő innováció révén.

Mik a kiválósági partnerségek?

A kiválósági partnerségek számára fenntartott támogatás hosszú távú, fenntartható szemléletű projektek számára ítélhető oda. Az ilyen típusú partnerségek keretében a következő tevékenységek támogathatók:

Subscribe to Szakképzésben részesülő diákok és szakképző intézményekben dolgozó szakemberek mobilitása