Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională, bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul EFP din țările participante la program și din țări terțe care nu sunt asociate la program. Acestea urmăresc să susțină relevanța, accesibilitatea și capacitatea de adaptare ale instituțiilor de educație și formare profesională din țări terțe care nu sunt asociate la program, ca motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Rețelele de școli și de instituții de educație și formare profesională (EFP), ISCED 1-4, și/sau de instituții de învățământ superior care oferă formare/educație cadrelor didactice ar trebui să servească scopului de a conferi un aspect internațional noii componente Jean Monnet și să permită schimbul de bune practici, precum și predarea în comun în cadrul unui grup de țări.

Concursuri de competențe în domeniul EFP 1

Evenimente sectoriale internaționale în care demonstrarea competitivă a competențelor de către cursanții din domeniul EFP este esențială pentru promovare, pentru recunoaștere și pentru schimbul de experiență, de know-how și de inovații tehnologice în domeniul EFP.

Instituțiile de învățământ superior sau institutele/agențiile de învățământ pedagogic vor organiza, în cadrul acestei acțiuni, activități care le vor permite cadrelor didactice din școli și furnizorilor de educație și formare profesională (EFP) să dezvolte noi competențe, să predea și să se implice în discuții referitoare la teme privind UE, ceea ce va spori nivelul de capacitare al acestora printr-o mai bună înțelegere a UE și a funcționării sale.

Alianțele pentru inovare își propun să consolideze capacitatea de inovare a Europei, prin stimularea inovării prin cooperare și flux de cunoștințe în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale (atât inițiale, cât și continue), și în mediul socioeconomic mai larg, inclusiv în domeniul cercetării.

Inițiativa privind centrele de excelență profesională (CoVE) sprijină o abordare ascendentă a excelenței profesionale care implică o gamă largă de părți interesate de la nivel local. Aceasta permite instituțiilor de educație și formare profesională să își adapteze rapid oferta de competențe la evoluția nevoilor economice și sociale, inclusiv în ceea ce privește dubla tranziție verde și digitală.

Ce sunt parteneriatele pentru excelență?

Parteneriatele pentru excelență susțin proiecte cu o perspectivă durabilă pe termen lung. Acest tip de parteneriate susține următoarele acțiuni:

Această acțiune sprijină furnizorii de educație și formare profesională (EFP) și alte organizații active în domeniul EFP care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții și personalul din domeniul EFP.

Este sprijinită o gamă largă de activități, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, stagii normale, stagii de practică pe termen lung (ErasmusPro), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Acreditarea Erasmus este un instrument destinat organizațiilor din domeniul educației și formării profesionale, al educației școlare și al învățământului pentru adulți care doresc să inițieze activități de schimb și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de punere în aplicare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, ca parte a unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația.

Subscribe to Vocational education and training