Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontaktinformācija

Ja jums šajā vietnē neizdodas atrast jūs interesējošu informāciju, varat sazināties ar kādu no šiem dienestiem.

Slide

Iespējas sazināties

Valstu aģentūras

To valsts aģentūru kontaktinformācija, kuras programmas valstīs vada “Erasmus+”. Tās ir arī pirmā instance, kur vērsties, ja rodas tehniskas problēmas ar pieteikuma veidlapām.

Valstu “Erasmus+” biroji

Dažās partnervalstīs Eiropas Komisijai un vietējām iestādēm programmu palīdz īstenot valstu “Erasmus+” biroji.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Cits saturs, kas jums, iespējams, varētu noderēt