Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne suradnje utemeljeni na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području SOO-a u zemljama sudionicama programa i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja podupru relevantnost, pristupačnost i prilagodljivost ustanova i sustava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

Ciljevi aktivnosti

U okviru aktivnosti posebno će se:

Mreže škola i ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO), ISCED 1 – 4, i/ili visokih učilišta koja pružaju osposobljavanje/obrazovanje učitelja i nastavnika trebale bi dati međunarodni aspekt novoj komponenti programa Jean Monnet i omogućiti razmjenu primjera dobre prakse te iskustvo zajedničkog poučavanja u skupini zemalja.

Visoka učilišta ili ustanove/agencije za obrazovanje učitelja i nastavnika organizirat će aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti kako bi se nastavnom osoblju škola i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja omogućilo da razviju nove vještine, poučavaju i angažiraju se u pitanjima povezanima s Europskom unijom kako bi proširili svoje znanje o njoj i načinu na koji funkcionira.

Cilj je savezâ za inovacije ojačati inovacijski kapacitet Europe poticanjem inovacija putem suradnje i protoka znanja u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (početnom i trajnom) i u širem socioekonomskom okruženju, uključujući istraživanje.

U inicijativi za centre strukovne izvrsnosti (CoVE) podržava se pristup strukovnoj izvrsnosti odozdo prema gore koji uključuje širok raspon lokalnih dionika. Njime se ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje omogućuje da ponudu vještina brzo prilagode promjenjivim gospodarskim i socijalnim potrebama, uključujući digitalnu i zelenu tranziciju.

Što su partnerstva za izvrsnost?

U okviru partnerstva za izvrsnost podupiru se projekti koji su dugoročno održivi i sljedeće aktivnosti:

  • centri strukovne izvrsnosti
  • Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+
  • aktivnosti Erasmus Mundus:  
    • združeni diplomski studiji Erasmus Mundus i
    • mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus.

Tim aktivnostima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Ta aktivnost podupire pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i druge organizacije aktivne u tom području koji žele organizirati aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Podupire se širok spektar aktivnosti, uključujući praćenje rada i programe stručnog usavršavanja za osoblje, stažiranje i dugoročnu stručnu praksu (ErasmusPro), pozvane stručnjake i druge aktivnosti, kako je objašnjeno u nastavku.

Erasmus akreditacija organizacijama u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja te obrazovanja odraslih omogućuje da se uključe u prekograničnu razmjenu i suradnju. Dodjelom Erasmus akreditacije potvrđuje se da je prijavitelj izradio plan za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u okviru razvoja svoje organizacije. Taj je plan ključan dio prijave za Erasmus akreditaciju, a naziva se Erasmus plan.

Subscribe to Vocational education and training