Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Projekti krepitve zmogljivosti so mednarodni projekti sodelovanja na podlagi večstranskih partnerstev med organizacijami, aktivnimi na področju PIU v državah članicah EU in tretjih državah, pridruženih programu, ter tretjih državah, ki niso pridružene programu. Njihov cilj je podpirati ustreznost, dostopnost in odzivnost institucij in sistemov na področju PIU v tretjih državah, ki niso pridružene programu, kot gonila trajnostnega socialno-ekonomskega razvoja.

Mreže šol in/ali institucij za poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU) ravni ISCED 1–4 ali terciarne izobraževalne institucije, ki zagotavljajo usposabljanje/izobraževanje učiteljev, bi morale slediti cilju, da novi sklop Jean Monnet dobi mednarodni značaj ter da se omogoči izmenjava dobrih praks in izkušnja skupnega poučevanja v skupini držav.

Terciarne izobraževalne institucije ali institucije/agencije za usposabljanje učiteljev bodo v okviru tega ukrepa organizirale aktivnosti, ki bodo učiteljem v šolah in pri ponudnikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) omogočile razvoj novih spretnosti, poučevanje o temah v zvezi z EU in sodelovanje pri teh temah, s čimer jih bodo opolnomočile na podlagi boljšega razumevanja EU in njenega delovanja.

Cilj koalicij za inovacije je okrepiti inovacijsko zmogljivost Evrope s spodbujanjem inovacij s sodelovanjem in pretokom znanja med področjem terciarnega izobraževanja, področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (začetnega in nadaljnjega) ter širšim socialno-ekonomskim okoljem, vključno s področjem raziskav.

Kaj so Partnerstva za Odličnost?

Partnerstva za odličnost podpirajo projekte z dolgoročnim trajnostnim vidikom. V okviru te vrste partnerstev se podpirajo naslednji ukrepi:

  • centri poklicne odličnosti,
  • učiteljske akademije Erasmus+,
  • ukrep Erasmus Mundus:
    • skupni magistrski študij Erasmus Mundus in
    • ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus.

Te ukrepe upravlja Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA).

Ta ukrep podpira ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter druge organizacije, aktivne na področju PIU, ki želijo organizirati aktivnosti učne mobilnosti za dijake in osebje v PIU.

Podprte so številne aktivnosti, vključno s sledenjem na delovnem mestu in programi poklicnega razvoja za osebje, praksami in dolgotrajnimi praksami (ErasmusPro), povabljenimi strokovnjaki in drugimi aktivnostmi, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus potrjuje, da je prijavitelj pripravil načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Ta načrt se imenuje načrt Erasmus in je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus.

Subscribe to Osebje in dijaki v poklicnem izobraževanju in usposabljanju