Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kā pieteikties?

<p>Programma “Erasmus+” piedāvā dažādas iespējas organizācijām un privātpersonām. Tomēr atkarībā sagatavošanās un pieteikšanās procedūra var būt atšķirīga, jo ir atkarīga no tā, uz kuru programmas daļu vēlaties pieteikties. Mēs palīdzēsim jums noorientēties šajās procedūrās. </p>

Pirms pieteikšanās 

Vispārējais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Katru gadu tiek publicēts vispārējais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kurā organizācijām un privātpersonām, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, tiek piedāvātas dažādas iespējas. Uzaicinājumā varat atrast programmas mērķus, pārskatu par programmā iekļautajām darbībām, informāciju par iespējamo dalībnieku atbilstību, projektu budžetu un ilgumu, kā arī iesniegšanas termiņus visām darbībām. Ar jaunāko uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus varat iepazīties mūsu sadaļā Konkursi un pieteikumu iesniegšana. Ņemiet vērā, ka daži uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par īpašajām darbībām tiek publicēti centralizēti Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) tīmekļa vietnē.

Programmas vadlīnijas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijās var atrast sīkāku pārskatu par to darbību nosacījumiem un prasībām, kurām jūs varat pieteikties saskaņā ar vispārējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Tas ir galvenais dokuments ikvienam, kas apsver iespēju pieteikties, un tam var piekļūt tiešsaistē vai to lejupielādēt PDF formātā. 

Kurš var piedalīties?

Programmā “Erasmus+” var piedalīties visai plašs privātpersonu un organizāciju loks, lai gan dažādām darbībām, kā arī dažādās valstīs atbilstības kritēriji atšķiras. Valstis, kuras var piedalīties, ir iedalītas divās galvenajās kategorijās: 

  • programmas valstis, kas var pilnībā piedalīties visās programmas “Erasmus+” darbībās;
  • partnervalstis, var piedalīties atsevišķās programmas darbībās, ievērojot īpašus kritērijus vai nosacījumus.

Plašāku informāciju par valstīm, kam ir tiesības piedalīties, skatiet attiecīgajā sadaļā programmas “Erasmus+” vadlīnijās

Reģistrēšanās 

Lai varētu reģistrēt savu organizāciju, vispirms jums ir jāizveido derīgs “EU Login” konts. Autentifikācijas sistēma “EU Login” (agrāk saukta par ECAS) ir lietotāja autentifikācijas rīks, kas ļauj piekļūt dažādām Eiropas Komisijas informācijas sistēmām. 

Tas, kur jums jāreģistrējas, atkarīgs no tā, vai darbību, kurai gribat pieteikties, pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), vai kāda no valsts aģentūrām

Plašāku informāciju meklējiet sadaļā par organizāciju reģistrēšanos

Ja vēlaties pieteikties kā privātpersona, jums jākonsultējas ar savu organizāciju (piemēram, jūsu universitāti).

Kā notiek programmas pārvaldība?

Programmu “Erasmus+” pārvalda Eiropas Komisija, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), valstu aģentūras programmas valstīs un valstu biroji atsevišķās partnervalstīs.

Programmas centralizētās aktivitātes tiek pārvaldītas Eiropas Savienības līmenī, un šo darbu veic Eiropas Komisija un Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra Briselē, kuru dažkārt sauc vienkārši par izpildaģentūru. Centralizētie projekti ir lielāka mēroga un stratēģiskāki un paredzēti konkrētu jautājumu risināšanai visā Eiropā.

Programmas decentralizētās aktivitātes pārvalda valstu aģentūras, kas atrodas katrā programmas valstī, vai valstu "Erasmus+” biroji ārpus ES. Lielākā daļa no šiem projektiem tiks īstenoti valstu, reģionālā vai vietējā līmenī un koncentrēsies uz apmaiņu starp valstīm. 

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu sadaļu Kā tā tiek vadīta? 

Iespējas

Privātpersonām

“Erasmus+” piedāvā visu vecumu cilvēkiem iespējas pilnveidoties un dalīties zināšanās un pieredzē ārvalstu iestādēs un organizācijās. Uzziniet, kādas iespējas tiek piedāvātas privātpersonām, piemēram, studentiem, organizāciju darbiniekiem, praktikantiem, skolotājiem, jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem un citiem. 

Organizācijām

“Erasmus+” piedāvā iespējas dažādām organizācijām, tostarp augstskolām, izglītības un apmācības iestādēm, ideju laboratorijām, pētniecības institūtiem un uzņēmumiem. Uzziniet vairāk par organizācijām pieejamajām dažādajām iespējām. 

Pieteikšanās

Atkarībā no tā, uz kuru programmas daļu piesakāties, jums būs jāaizpilda tieši tai paredzēta pieteikuma veidlapa.

Parasti tā būs mūsu vietnē atrodamā tiešsaistes veidlapa. Pamācībā soli pa solim ir izskaidrots, kā rīkoties ar šo veidlapu. 

Ja vēlaties pieteikties decentralizētajām aktivitātēm, ko pārvalda valstu aģentūras, iesniedziet “Erasmus+” pieteikumu.

Savukārt saistībā ar centralizētajām aktivitātēm, ko pārvalda Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), informācija par pieteikuma veidlapām un atlases procedūru tiks publicēta EACEA vietnē.

Pēc pieteikšanās

Plašāku informāciju par pieteikuma izvērtēšanu un pārbaudi skatiet programmas vadlīniju C daļā – Informācija pieteikumu iesniedzējiem.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens