Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerības Izcilībai

Kas ir Partnerības Izcilībai?

Partnerības izcilībai atbalsta tādus projektus, kuriem ir ilgtermiņā ilgtspējīga perspektīva. Šo partnerību kontekstā tiek atbalstīti šādi pasākumi:

  • profesionālās izcilības centri (PIC),
  • programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas,
  • “Erasmus Mundus” pasākumi —
    • “Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi un
    • “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi.

Šos pasākumus pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Tagged in:  PIA izglītojamās personas un personāla locekļi Skolu pedagogi Erasmus Mundus