Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mācību un mobilitātes līgumi

Šajos dokumentos ir izklāstīti dažādi kritēriji, kas jāapstiprina un jāievēro dažādām Erasmus programmā iesaistītajām pusēm.

Mobilitātes līgums

Nosaka īstenojamo mācīšanas/apmācības programmu.

Mobilitātes līgumu veidne

Mācību līgums

Nodrošina pārredzamu un efektīvu studentu apmaiņas sagatavošanu.

Mācību līgumu vadlīnijas un veidnes

Iestāžu līgums

Līgums nosaka pamatnosacījumus studentu un personāla mobilitātei starp augstākās izglītības iestādēm.

Sīkāka informācija par līgumu un dokumentu paraugiem