Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Η δράση θα στηρίξει διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα και σε τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τα δίκτυα σχολείων και ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ISCED 1-4, και/ή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό της ενσωμάτωσης μιας διεθνούς διάστασης στο νέο σκέλος των δράσεων Jean Monnet και να καθιστούν δυνατή την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, καθώς και

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα / οι οργανισμοί κατάρτισης εκπαιδευτικών θα οργανώσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της δράσης, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία και στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να διδάξουν και να μελετήσουν θέματα που αφορούν την ΕΕ

 Στόχος των συμμαχιών για τη στήριξη της καινοτομίας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί με την ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας και της ροής γνώσεων μεταξύ της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής (αρχικής και συνεχούς) εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και του ευρύτερου

Η εφαρμογή προσεγγίσεων της επαγγελματικής αριστείας κατέχει εξέχουσα θέση στο συνολικό θεματολόγιο πολιτικής της ΕΕ για τις δεξιότητες και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).

Ποιες ειναι οι συμπραξεις για αριστεια;

Οι συμπράξεις για αριστεία παρέχουν στήριξη σε σχέδια με μακροπρόθεσμη βιώσιμη προοπτική. Οι ακόλουθες δράσεις υποστηρίζονται βάσει του συγκεκριμένου είδους συμπράξεων:

Αυτή η δράση στηρίζει παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕΚ και επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για εκπαιδευόμενους και προσωπικό οργανισμών ΕΕΚ.

Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), σχολικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία.

Subscribe to Φοιτητές και προσωπικό ΕΕΚ