Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Instituce vysokoškolského vzdělávání nebo instituce/agentury odborné přípravy učitelů budou v rámci této akce organizovat aktivity, které učitelům ve školách a poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy umožní rozvíjet nové dovednosti, učit a angažovat se v záležitostech EU, a tím posílit jejich postavení prostřednictvím lepšího porozumění EU a jejímu

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Subscribe to Studující v rámci odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnanci v této oblasti