Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sporazumi o mobilnosti in študijski sporazumi

V teh dokumentih so opredeljena različna merila, ki jih morajo odobriti in nato upoštevati udeleženci programov Erasmus.

Sporazum o mobilnosti

Določa program poučevanja/usposabljanja, ki ga je treba izvesti.

Predloge za sporazume o mobilnosti

Študijski sporazum

Zagotavlja pregledno in učinkovito pripravo študentske izmenjave.

Smernice in predloge za študijske sporazume

Sporazum med ustanovama

Določa okvirne pogoje za mobilnost študentov in osebja med visokošolskimi ustanovami.

Več informacij o sporazumu in vzorčni dokumenti