Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Del D - Glosar izrazov

To poglavje vsebuje opredelitve ključnih konceptov in pogostih izrazov, povezanih s programom Erasmus+. Glosar je razdeljen na oddelke, razvrščene po abecednem vrstnem redu, ki vsebujejo skupno terminologijo in posebno terminologijo s koncepti, ki se nanašajo samo na posamezni sektor.

  • Pogosti izrazi
  • Višja izobrazba
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • Izobraževanje odraslih
  • Mladost