Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2023.

Vendar lahko vodnik za leto 2023 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Del D - Glosar izrazov

To poglavje vsebuje opredelitve ključnih konceptov in pogostih izrazov, povezanih s programom Erasmus+. Glosar je razdeljen na oddelke, razvrščene po abecednem vrstnem redu, ki vsebujejo skupno terminologijo in posebno terminologijo s koncepti, ki se nanašajo samo na posamezni sektor.

  • Skupni izrazi
  • Visokošolsko izobraževanje
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • Izobraževanje odraslih
  • Mladi