Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

Glosar izrazov - Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Vse oblike nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega (za nadaljnje poklicno usposabljanje glej „PIU“).

Učeči se odrasli

Katera koli odrasla oseba, ki je dokončala začetno izobraževanje ali usposabljanje ali ni več vključena vanj in se znova vključi v katero od oblik nadaljnjega nepoklicnega učenja (formalno, neformalno ali priložnostno). Za namen projektov Erasmus+ izobraževalnega osebja (učiteljev, vodij usposabljanj, izobraževalcev, akademskega osebja, mladinskega osebja itd.) v nobenem od sektorjev Erasmus+ ni mogoče šteti za učeče se odrasle v izobraževanju odraslih. Osebje, formalno povezano s svojo delovno izobraževalno organizacijo (šolo, organizacijo za poklicno izobraževanje in usposabljanje, šolsko izobraževanje, visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih itd.), lahko sodeluje v aktivnostih za osebje v zadevnem sektorju programa Erasmus+.