Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosar izrazov - Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Vse oblike nepoklicnega izobraževanja odraslih, tj. formalnega, neformalnega ali priložnostnega (za nadaljnje poklicno usposabljanje glej „PIU“).

Učeči se odrasli

Katera koli odrasla oseba, ki je dokončala začetno izobraževanje ali usposabljanje ali ni več vključena vanj in se znova vključi v katero od oblik nadaljnjega nepoklicnega učenja (formalno, neformalno ali priložnostno). Za namen projektov Erasmus+ izobraževalnega osebja (učiteljev, trenerjev, izobraževalcev, akademskega osebja, mladinskega osebja itd.) v nobenem od sektorjev Erasmus+ ni mogoče šteti za učeče se odrasle v izobraževanju odraslih. Osebje, formalno povezano s svojo delovno izobraževalno organizacijo (šolo, organizacijo za poklicno izobraževanje in usposabljanje, splošno šolsko izobraževanje, terciarno izobraževanje in izobraževanje odraslih itd.), lahko sodeluje v aktivnostih za osebje v zadevnem sektorju programa Erasmus+.

Tagged in:  Mobilnost osebja v izobraževanju odraslih