Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Prijava

<p>Program Erasmus+ ponuja različne možnosti za organizacije in posameznike. Postopek priprave in prijave je lahko različen za različne dele programa, za katere se želite prijaviti. V nadaljevanju je podrobnejši opis postopka. </p>

Pred prijavo 

Splošni razpis za zbiranje predlogov

Vsako leto je splošni razpis za zbiranje predlogov namenjen organizacijam in posameznikom, dejavnim na področjih izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Razpis vsebuje cilje programa, pregled ukrepov, izpolnjevanje pogojev morebitnih udeležencev, proračun in trajanje projektov ter roke za posamezne ukrepe. Najnovejši razpis za zbiranje predlogov je na voljo na strani z razpisi. Nekateri posebni razpisi za zbiranje predlogov se objavijo na centralizirani ravni prek spletne strani Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Podrobnejši pregled pogojev in zahtev za ukrepe, ki so objavljeni v splošnem razpisu, je na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus +. To je ključni dokument za vse, ki se nameravajo prijaviti. Na voljo je na spletu in ga lahko prenesete v obliki PDF. 

Kdo lahko sodeluje

Možnosti programa Erasmus+ lahko izkoristijo posamezniki in organizacije, vendar se pogoji za pridobitev sredstev razlikujejo od ukrepa do ukrepa in od države do države. Države, ki lahko sodelujejo, so razdeljene v dve glavni kategoriji: 

  • Države programa: lahko v celoti sodelujejo pri vseh ukrepih programa Erasmus+
  • Partnerske države: lahko sodelujejo pri nekaterih ukrepih programa ob upoštevanju posebnih pogojev in meril

Več informacij o upravičenih državah boste našli v ustreznem razdelku vodnika za prijavitelje Erasmus+

Registracija 

Za registracijo organizacije je potrebno veljavno uporabniško ime EU Login. Avtentikacijska storitev EU Login (prej ECAS) je točka za avtentikacijo uporabnika za dostop do informacijskih sistemov Komisije. 

Kje se boste registrirali, je odvisno od tega, ali dejavnost, za katero se prijavljate, upravlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) ali nacionalna agencija

Več informacij boste našli na povezavi Registracija organizacij

Če se želite prijaviti kot posameznik, se boste morali posvetovati z organizacijo, kateri pripadate (denimo univerzo).

Upravljanje programa Erasmus+

Program Erasmus+ upravljajo Evropska komisija, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), številne nacionalne agencije v državah programa in nacionalni uradi v nekaterih partnerskih državah.

Centralizirane dejavnosti na evropski ravni upravlja Evropska komisija in njena agencija v Bruslju, Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo, ki jo poznamo tudi kot Izvajalsko agencijo. Centralizirani projekti so obsežnejši in bolj strateški, namenjeni obravnavi posebnih vprašanj po vsej Evropi.

Decentralizirane dejavnosti neposredno upravljajo nacionalne agencije v državah programa Erasmus+ ali nacionalni uradi Erasmus+ v državah zunaj EU. Večina teh projektov se bo izvajala na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in bo osredotočena na izmenjavo med državami. 

Več informacij boste našli v razdelku Upravljanje programa Erasmus+

Možnosti

Posamezniki

Program Erasmus+ ponuja finančno podporo ljudem različne starosti, ki želijo na ustanovah in organizacijah v tujini izpopolniti ali predati drugim svoje znanje in izkušnje. Preverite možnosti za posameznike, denimo študente, osebje, pripravnike, učitelje, mlade, mladinske delavce in druge. 

Organizacije

Program Erasmus+ ponuja finančno podporo najrazličnejšim organizacijam, denimo univerzam, šolam, izvajalcem izobraževanja in usposabljanja, možganskim trustom, raziskovalnim organizacijam, zasebnim podjetjem. Več informacij o različnih možnostih boste našli v razdelku o organizacijah

Postopek prijave

Glede na del programa, za katerega se prijavljate, boste morali izpolniti poseben prijavni obrazec.

Običajno bo to naš spletni obrazec. Upoštevajte navodila za izpolnjevanje obrazca. 

Za decentralizirane dejavnosti, ki jih upravljajo nacionalne agencije, se prijavite na strani Prijave Erasmus+.

Za centralizirane dejavnosti, ki jih upravlja Agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), so informacije o prijavnih obrazcih in izbirnem postopku na voljo na spletišču Izvajalske agencije.

Po prijavi

Več informacij o oceni in preverjanju vloge boste našli v delu C – Informacije za prijavitelje.

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens