Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Uczenie się o celach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi istotny element propagowania postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości w zakresie wolności, tolerancji i niedyskryminacji.

Nauczyciele i osoby prowadzące szkolenia chcą korzystać z możliwości doskonalenia zawodowego; znaczna liczba nauczycieli wyraża potrzebę poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do tworzenia w klasie atmosfery włączającej oraz nauczania w klasach wielojęzykowych i wielokulturowych. Potrzebują również możliwości rozwoju zawodowego w zakresie europejskiego wymiaru nauczania w szkole, w szczególności nauczania o Unii Europejskiej w sposób angażujący.

Ogólnym celem jest wspieranie lepszego rozumienia – zarówno w kształceniu ogólnym, jak i zawodowym (ISCED 1–4) – Unii Europejskiej i funkcjonowania jej instytucji, aby zaradzić powszechnemu brakowi wiedzy o Unii Europejskiej i dużej ilości dezinformacji na ten temat, co zwiększa rozczarowanie obywateli Unią i jej polityką.