Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja

Učenje o ciljevima i funkcioniranju Europske unije važan je dio promicanja aktivnog građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije.

Učitelji, nastavnici i predavači žele sudjelovati u mogućnostima za vlastiti profesionalni razvoj; znatan broj učitelja i nastavnika smatra da trebaju razvijati svoje kompetencije za izgradnju uključivog okruženja u učionici uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i poučavanje u višejezičnim i multikulturnim razredima. Potrebne su im i prilike za profesionalni razvoj da bi u nastavu mogli uključiti europsku dimenziju i poučavati o Europskoj uniji na zanimljive načine.

Opći je cilj aktivnosti promicati bolje razumijevanje, u općem obrazovanju i u strukovnom osposobljavanju (ISCED 1 – 4), Europske unije i funkcioniranja njezinih institucija te riješiti raširen problem nedovoljnog znanja o Europskoj uniji i velikog broja dezinformacija koji pridonosi gubitku povjerenja građana u Uniju i njezine politike.