Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās

Apmācība par Eiropas Savienības mērķiem un darbību ir nozīmīga aktīva pilsoniskuma veicināšanas un kopējo brīvības, iecietības un nediskriminēšanas vērtību sastāvdaļa.

Skolotāji un pasniedzēji labprāt izmanto profesionālās attīstības iespējas, ievērojams skaits skolotāju pauž nepieciešamību uzlabot savas kompetences, lai nodrošinātu visaptverošu pieredzi klasē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un mācītu daudzvalodu un daudzkultūru vidē. Tiem arī nepieciešamas iespējas profesionālai izaugsmei attiecībā uz pasniegšanas skolā Eiropas dimensiju, jo īpaši attiecībā uz mācīšanu par Eiropas Savienību aizraujošā veidā.

Vispārējais mērķis ir gan vispārējās izglītības, gan profesionālās apmācības ietvaros (ISCED 1.–4. līmenis) veicināt labāku izpratni par Eiropas Savienību un tās iestāžu darbību un risināt plaši izplatīto problēmu, ka trūkst zināšanu par Eiropas Savienību un ir daudz dezinformācijas, kas, savukārt, vairo cilvēkos vilšanos attiecībā uz