Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2023. gada vadlīnijas.

Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2023. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi citās izglītības un apmācības jomās

Apmācība par Eiropas Savienības mērķiem un darbību ir nozīmīga aktīva pilsoniskuma veicināšanas un kopējo brīvības, iecietības un nediskriminēšanas vērtību sastāvdaļa.

Skolotāji un pasniedzēji labprāt izmanto profesionālās attīstības iespējas, ievērojams skaits skolotāju pauž nepieciešamību uzlabot savas kompetences, lai nodrošinātu visaptverošu pieredzi klasē, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un mācītu daudzvalodu un daudzkultūru vidē. Tiem arī nepieciešamas iespējas profesionālai izaugsmei attiecībā uz pasniegšanas skolā Eiropas dimensiju, jo īpaši attiecībā uz mācīšanu par Eiropas Savienību aizraujošā veidā.

Vispārējais mērķis ir veicināt labāku izpratni gan vispārējās izglītības, gan profesionālās apmācības ietvaros (ISCED 1.–4. līmenis) par Eiropas Savienību un tās institūciju darbību un risināt problēmu, ka trūkst zināšanu par Eiropas Savienību un ir daudz dezinformācijas, kas, savukārt, izraisa cilvēkos vilšanos attiecībā uz Savienību un tās politiku.