Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Akce programu Jean Monnet v jiných oblastech vzdělávání a odborné přípravy

Získávání poznatků o cílech a fungování Evropské unie je důležitou součástí podpory aktivního občanství a společných hodnot svobody, tolerance a nediskriminace.

Učitelé a školitelé chtějí využívat příležitostí ke svému vlastnímu profesnímu rozvoji; významný počet učitelů uvádí potřebu rozšířit své kompetence pro rozvoj inkluzivní atmosféry ve třídě za pomoci informačních a komunikačních technologií (IKT) a pro výuku ve vícejazyčných a multikulturních třídách. Tito učitelé rovněž potřebují příležitosti k profesnímu rozvoji, pokud jde o evropský rozměr výuky ve škole, zejména pokud jde o výuku o Evropské unii způsoby podporujícími zapojení.

Celkovým cílem je podpořit v oblasti všeobecného vzdělávání i odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1–4) lepší porozumění Evropské unii a fungování jejích orgánů a zabývat se obecně nedostatečnými znalostmi o Evropské unii a množstvím dezinformací, které zvyšují rozčarování lidí, pokud jde o Unii a její politiky.