Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Jean Monnet’ meetmed hariduse ja koolituse muudes valdkondades

Kodanikuaktiivsuse ning vabaduse, sallivuse ja mittediskrimineerimise ühiste väärtuste edendamisel on olulisel kohal teadlikkus Euroopa Liidu eesmärkidest ja toimimisest.

Õpetajad ja koolitajad on huvitatud täienduskoolitusvõimalustest ning üha suuremal arvul õpetajaid soovib suurendada oma pädevust, et olla võimeline looma klassiruumis kaasav õhkkond info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil ning andma tunde mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas. Samuti vajavad nad võimalusi täiendada end üldhariduse Euroopa mõõtme alal, eeskätt selleks, et õpetada Euroopa Liiduga seotud teemasid köitval viisil.

Üldeesmärk on parandada nii üldhariduses kui ka kutseõppes (ISCEDi 1.–4. aste) teadmisi Euroopa Liidust ja selle institutsioonide toimimisest ning tegeleda probleemiga, et inimeste teadlikkus Euroopa Liidust on sageli vähene ja et selle kohta levib palju desinformatsiooni, mis omakorda süvendab inimeste rahulolematust liidu ja selle poliitikaga.