Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontakt

Nie znajdujesz informacji, których szukasz? Spróbuj skontaktować się z jednym z naszych punktów kontaktowych.

Slide

Z kim się skontaktować?

Agencje narodowe

Dane kontaktowe wszystkich agencji narodowych, które zarządzają programem w poszczególnych krajach. Są one pierwszym punktem kontaktu w sprawach technicznych związanych z wypełnianiem formularzy zgłoszeniowych.

Biura krajowe programu Erasmus+

Biura krajowe programu Erasmus+ wspierają Komisję Europejską i organy krajowe we wdrażaniu programu w niektórych krajach partnerskich.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Inne informacje