Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden

Kunskap om EU:s mål och hur unionen fungerar är en viktig del av främjandet av ett aktivt medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering.

Lärare och utbildare uppskattar möjligheter till yrkesmässig utveckling. Många lärare vill utvidga sina kompetenser för att skapa en inkluderande atmosfär i klassrummet med hjälp av IKT och undervisa i flerspråkiga och mångkulturella klassrum. De behöver också möjligheter att bredda sig i yrket när det gäller den europeiska dimensionen av skolundervisning, särskilt att undervisa om EU på engagerade sätt.

Det övergripande målet är att främja en bättre förståelse både inom allmän och yrkesinriktad utbildning (ISCED 1–4) om EU och hur dess institutioner fungerar, och åtgärda den utbredda bristen på kunskap om EU och den stora mängden desinformation, eftersom dessa i sin tur gör att människor blir mer besvikna på unionen och dess politik.