Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak wysłać zgłoszenie?

Ta strona zawiera wskazówki dla organizacji, które ubiegają się o dotacje i odpowiadają na zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeśli chcesz zgłosić się jako osoba prywatna do jednego z tych programów, zajrzyj na stronę „Jak wziąć udział”.

Sprawdź w przewodniku po programie, czy zgłoszenie jest poprawne

Zgłoszenie będzie oceniane na podstawie kryteriów opisanych w przewodniku po programie.

Przygotowując zgłoszenie, należy więc zapoznać się z rozdziałami przewodnika, które dotyczą danego zgłoszenia, a zwłaszcza z rozdziałami poświęconymi poszczególnym akcjom i innym informacjom dla wnioskodawców.

Formularze zgłoszeniowe

W zależności od tego, której części programu dotyczy wniosek, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy.

W przypadku zdecentralizowanych działań, którymi zarządzają agencje narodowe, wnioski należy składać za pośrednictwem strony programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

W przypadku scentralizowanych działań, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury, informacje można znaleźć na stronie agencji „How to get a grant” (Jak uzyskać dotację).

Skąd wiadomo, kto zarządza którym działaniem?

Na przygotowanej liście można sprawdzić, którymi działaniami zarządza agencja narodowa (działania zdecentralizowane), a którymi agencja wykonawcza (działania scentralizowane).

Sprawdź, kto zarządza którym działaniem, i gdzie złożyć wniosek

O tym należy pamiętać

Pamiętaj, że przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia, należy najpierw zarejestrować organizację.

Więcej informacji o rejestracji

Partnerzy w projektach

W unijnym portalu „Finansowanie i przetargi” można wyszukać potencjalnych partnerów, z którymi można wspólnie przygotować zgłoszenie.

Wyszukaj potencjalnych partnerów

Po złożeniu wniosku

Co się dzieje