Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Запознаването с целите и функционирането на Европейския съюз е важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности за свобода, толерантност и недискриминация.

Учителите и обучителите имат желание да се включват във възможности за професионалното си развитие; значителен брой учители изразяват необходимостта да разширяват компетентностите си за създаване на приобщаваща атмосфера в класната стая чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и преподаване в многоезични и мултикултурни класни стаи. Те също така се нуждаят от възможности за професионално развитие по отношение на европейското измерение на преподаването в училище, по-специално в преподаването по въпроси на Европейския съюз по привлекателен начин.

Общата цел е да се насърчи по-доброто разбиране на Европейския съюз и функционирането на неговите институции както в общото образование, така и в професионалното образование и обучение (нива 1—4 по ISCED) и да се обърне внимание на широко разпространената липса на познания за Европейския съюз и на изобилието от дезинформация, които от своя страна увеличават разочарованието на хората от Съюза и неговите политики.