Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Jean Monnet -toiminnot muilla koulutussektoreilla

Tiedon saanti Euroopan unionin tavoitteista ja toiminnasta on tärkeä osa aktiivisen kansalaisuuden ja vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhtisten arvojen edistämistä.

Opettajat ja kouluttajat käyttävät innokkaasti ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia. Varsin monet opettajat ovat tuoneet esiin tarpeen laajentaa osaamistaan, jotta he voisivat luoda osallistavan ilmapiirin luokkaan tieto- ja viestintätekniikan avulla ja opettaa monikielisiä ja monikulttuurisia luokkia. He tarvitsevat myös mahdollisuuksia laajentaa ammattitaitoaan yleissivistävän koulutuksen eurooppalaisen ulottuvuuden ja erityisesti Euroopan unioniin liittyvien aiheiden innostavien opetusmenetelmien osalta.

Yleisenä tavoitteena on edistää ymmärrystä Euroopan unionista ja sen toimielinten toiminnasta sekä yleissivistävässä että ammatillisessa koulutuksessa (ISCED-tasot 1–4), sillä Euroopan unionin tuntemus on laajalti puutteellista ja siitä liikkuu paljon disinformaatiota, ja tämä puolestaan lisää kansalaisten tyytymättömyyttä unioniin ja sen toimintapolitiikkoihin.