Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Jean Monnet-tiltag vedrørende andre uddannelsesområder

Undervisning i EU's mål og funktionsmåde er en vigtig del af indsatsen for at fremme af aktivt medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkeforskelsbehandling.

Lærere og undervisere er ivrige for at udnytte mulighederne for faglige udvikling. Et betydeligt antal lærere har tilkendegivet, at de har behov for at udvide deres kompetencer for at skabe en inkluderende undervisningsatmosfære med informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og undervisning i flersprogede og multikulturelle klasseværelser. De har også brug for muligheder for faglig udvikling med hensyn til den europæiske dimension af undervisning i skoler, navnlig med hensyn til engagerende undervisning i EU-spørgsmål.

Det overordnede mål er at fremme en bedre forståelse af EU og EU-institutioners funktion på niveauerne for almen uddannelse og grundlæggende erhvervsuddannelse (ISCED 1-4) og at imødegå den udbredte mangel på viden om EU, og der er mange vildledende oplysninger, hvilket får borgerne til at tage afstand fra EU og EU's politikker.