Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ukrepi Jean Monnet na drugih področjih izobraževanja in usposabljanja

Učenje o ciljih in delovanju Evropske unije je pomemben del spodbujanja aktivnega državljanstva in skupnih vrednot svobode, strpnosti in nediskriminacije.

Učitelji in trenerji si zelo želijo priložnosti za lasten poklicni razvoj; precejšnje število učiteljev izraža potrebo po razširitvi kompetenc za ustvarjanje vključujočega vzdušja v učilnici z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter za poučevanje v večjezičnih in večkulturnih učilnicah. Potrebujejo tudi priložnosti za poklicni razvoj v zvezi z evropsko razsežnostjo poučevanja v šoli, zlasti v zvezi s poučevanjem o Evropski uniji na privlačen način.

Splošni cilj v splošnem izobraževanju in poklicnem usposabljanju (ravni ISCED 1–4) je spodbujati boljše razumevanje Evropske unije in delovanja njenih institucij ter obravnavati splošno pomanjkanje znanja o Evropski uniji in veliko dezinformacij, kar povečuje razočaranje ljudi glede Unije in njenih politik.